Grupul de studiu tematic privind transporturile

This page is also available in

Grupul de studiu tematic (GST) privind transporturile funcționează ca grup de reflecție intern al Secțiunii TEN pe teme legate de transporturi, și – în special – ca structură care să anticipeze noile provocări și să elaboreze și să analizeze idei și concepte noi, ceea ce înseamnă că GST-T are ca misiune să reflecteze asupra diverselor perspective și idei, precum și asupra rolului pe care îl poate juca CESE în general – ca reprezentant al societății civile din UE – în modelarea viitorului transporturilor în Europa.

GST-T lucrează pe următoarele teme:

Dialogul participativ privind politica TEN-T

GST-T depune eforturi pentru a stabili un dialog între autorități, părțile interesate și societatea civilă pe tema coridoarelor rețelei centrale TEN-T. Conceptul a fost inițiat la conferința de la Malmö „Modelarea viitorului coridoarelor rețelei centrale” și reafirmat la conferința de la Milano „ Un dialog mai bun pentru transporturi inteligente și durabile”.

Platforma on-line „Să vorbim despre transport” a fost lansată pentru a susține acest dialog participativ în ambele sensuri.

Transporturile durabile

Prin Acordul de la Paris COP 21, toți semnatarii se angajează să accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această reducere depinde în mare parte de transporturi, al doilea cel mai mare sector care emite gaze cu efect de seră. În acest context, GST a efectuat o analiză a „Impactului concluziilor COP21 asupra politicii europene în domeniul transporturilor” (TEN/582), urmată de avizul „Decarbonizarea transporturilor”(TEN/609).

Pachetul privind mobilitatea

GST-T este un partener important al raportorilor care au elaborat avize pe marginea pachetului privind mobilitatea și monitorizează îndeaproape temele din „Pachetul privind mobilitatea urbană”, din 2017, al Comisiei Europene, cum ar fi măsurile privind accesul pe piață, asigurarea respectării legislației sociale și sistemul de percepere a taxelor rutiere.

Downloads

Presentation of the PSG