Tematiska studiegruppen om transporter

Den tematiska studiegruppen om transporter fungerar som en intern tankesmedja för TEN-sektionen i transportfrågor, särskilt när det gäller att förutse nya utmaningar samt utarbeta och se över nya idéer och koncept. Detta innebär att studiegruppen strävar efter att reflektera över perspektiv och idéer samt den övergripande roll som EESK – som företrädare för det europeiska civila samhället – kan spela i utformningen av framtiden för Europas transporter.

Studiegruppen har arbetat med följande frågor:

Deltagandebaserad dialog om TEN-T-politiken

Studiegruppen strävar efter att upprätta en dialog mellan myndigheter, berörda parter och det civila samhället om stomnätskorridorerna i TEN-T. Konceptet föddes i samband med konferensen i Malmö om utformningen av framtidens stomnätskorridorer och bekräftades genom konferensen i Milano om en förbättrad dialog för smarta och hållbara transporter.

Onlineplattformen Talking transport lanserades för att stödja denna dubbelriktade deltagandebaserade dialog.

Hållbara transporter

I Parisavtalet (COP 21) åtar sig alla undertecknande parter att påskynda minskningen av växthusgasutsläppen. Denna minskning beror i hög grad på transporter, den sektor som släpper ut näst mest växthusgaser. Med detta i åtanke undersökte studiegruppen Inverkan på den europeiska transportpolitiken av slutsatserna från COP21 (TEN/582), följt av yttrandet Utfasning av fossila bränslen ur transportsektorn (TEN/609).

Mobilitetspaketet

Studiegruppen har varit en viktig partner för föredragandena för mobilitetspaketet och följer noga ämnesområdena i kommissionens mobilitetspaket från 2017, t.ex. åtgärder för marknadstillträde, efterlevnad av sociallagstiftningen och vägavgifter.

Downloads

Presentation of the PSG