Teminė tyrimo grupė dėl transporto

This page is also available in

Transporto baltoji knyga. Pilietinės visuomenės įtraukimas ir dalyvavimasTEN/479 Teminė tyrimo grupė dėl transporto veikia kaip TEN skyriaus vidaus ekspertų grupė transporto klausimais, visų pirma kaip organas naujiems iššūkiams numatyti, naujoms idėjoms ir koncepcijoms plėtoti ir peržiūrėti. Tai reiškia, kad Teminė tyrimo grupė dėl transporto siekia apsvarstyti perspektyvas ir idėjas, taip pat bendrą vaidmenį, kurį EESRK, kaip Europos pilietinės visuomenės atstovas, gali atlikti formuojant Europos transporto ateitį.

Teminė tyrimo grupė dėl transporto nagrinėja šiuos klausimus:

Dalyvaujamasis dialogas TEN-T politikos klausimais

Teminė tyrimo grupė siekia užmegzti dialogą tarp valdžios institucijų, suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės dėl TEN-T pagrindinio tinklo koridorių. Ši idėja buvo pasiūlyta Malmės konferencijoje „Pagrindinių tinklų koridorių ateities formavimas“ ir dar kartą patvirtinta Milano konferencijoje Geresnis dialogas pažangaus ir tvaraus transporto klausimais.

Šiam abipusiam dalyvaujamam dialogui paremti buvo sukurta internetinė platforma Kalbantis transportas.

Tvarus transportas

Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos įpareigoja visas jį pasirašiusias šalis spartinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Šis mažinimas didele dalimi priklauso nuo transporto – tai sektorius, kuriame išmetamas didžiausias ŠESD kiekis. Atsižvelgdama į tai, teminė tyrimo grupė nagrinėjo COP 21 išvadų poveikį Europos transporto politikai“ (TEN/582, vėliau buvo parengta nuomonė „Transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas“ .

Judumo dokumentų rinkinys

Teminė tyrimo grupė dėl transporto, tapusi svarbiu pranešėjų, rengusių nuomonę dėl Judumo dokumentų rinkinio, partneriu atidžiai seka Europos Komisijos 2017 m. judumo dokumentų rinkinio temas, pavyzdžiui, patekimo į rinką priemonės, socialinės teisės aktų vykdymas ir kelių mokesčiai.

Downloads

Presentation of the PSG