Tematska studijska skupina za promet

Tematska studijska skupina za promet djeluje unutar stručne skupine TEN kao skupina za strateško promišljanje o pitanjima prometa, a posebno kao tijelo za predviđanje novih izazova te razvoj i preispitivanje novih ideja i koncepata. To znači da se u okviru te tematske studijske skupine nastoje razmatrati perspektive i ideje, kao i ukupna uloga koju EGSO, kao predstavnik europskog civilnog društva, može imati u oblikovanju budućnosti europskog prometa.

Skupina radi na sljedećim temama:

Participativni dijalog o politici transeuropske prometne mreže (TEN-T)

Tematska studijska skupina za promet nastoji uspostaviti dijalog između tijela vlasti, dionika i civilnog društva o koridorima osnovne mreže TEN-T. Taj je koncept uveden na konferenciji „Oblikovanje budućnosti koridora osnovne mreže“ u Malmöu, a potvrđen je na konferenciji „Poboljšani dijalog za pametan i održiv promet“ u Milanu.

Kao potpora tom dvosmjernom participativnom dijalogu pokrenuta je internetska platforma „Razgovarajmo o prometu“.

Održiv promet

Sve potpisnice Pariškog sporazuma COP21 obvezale su se ubrzati smanjenje emisije stakleničkih plinova. To smanjenje uvelike ovisi o prometu, koji je kao sektor drugi najveći izvor stakleničkih plinova. Imajući to u vidu Tematska studijska skupina izradila je mišljenje „Posljedice zaključaka konferencije COP21 na europsku prometnu politiku“ (TEN/582), a potom i mišljenje „Dekarbonizacija prometa“ (TEN/609).

Paket za mobilnost

Tematska studijska skupina za promet važan je partner izvjestiteljâ za paket za mobilnost Europske komisije iz 2017. te pomno prati teme u vezi s tim paketom, kao što su mjere za pristup tržištu, provedba socijalnog zakonodavstva i naplata cestarina.

Downloads

Presentation of the PSG