Tematska študijska skupina za promet

This page is also available in

Tematska študijska skupina za promet deluje kot notranji možganski trust strokovne skupine TEN o prometnih vprašanjih, zlasti kar zadeva predvidevanje novih izzivov ter razvoj in pregledovanje novih zamisli in konceptov. To pomeni, da razmišlja o perspektivah in zamislih pa tudi o splošni vlogi, ki jo ima lahko EESO kot predstavnik evropske civilne družbe pri oblikovanju evropske prometne prihodnosti.

Tematska študijska skupina za promet se ukvarja z naslednjimi temami:

Participativni dialog o politiki TEN-T

Tematska študijska skupina za promet si prizadeva za vzpostavitev dialoga med oblastmi, zainteresiranimi stranmi in civilno družbo pri vprašanju koridorjev osrednjega omrežja TEN-T. Zamisel je bila podana na konferenci v Malmöju z naslovom Prihodnost koridorjev osrednjega omrežja in ponovno potrjena na konferenci v Milanu z naslovom Izboljšani dialog za pametni in trajnostni transport.

V podporo temu dvosmernemu participativnemu dialogu je bila vzpostavljena spletna platforma Pogovor o prometu.

Trajnostni promet

Pariški sporazum, sprejet na konferenci COP 21, vse podpisnice zavezuje k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. To zmanjšanje je v veliki meri odvisno od prometa, ki je drugi največji sektor pri proizvajanju emisij toplogrednih plinov. Tematska študijska skupina je zato preučila učinek sklepov konference pogodbenic COP 21 na evropsko prometno politiko (TEN/582), temu pa je sledilo mnenje Razogljičenje prometa (TEN/609).

Sveženj o mobilnosti

Tematska študijska skupina za promet je bila pomemben partner poročevalcev za sveženj o mobilnosti in pozorno spremlja teme iz svežnja o mobilnosti, ki ga je Evropska komisija objavila leta 2017, kot so ukrepi za dostop do trga, izvrševanje socialne zakonodaje in zaračunavanje cestnin.

Downloads

Presentation of the PSG