Tematisk studiegruppe om transport

This page is also available in

Den tematiske studiegruppe om transport fungerer som en intern tænketank for TEN-sektionen vedrørende transportspørgsmål, navnlig som et organ til at foregribe nye udfordringer og udvikle og vurdere nye idéer og koncepter. Den tematiske studiegruppe om transport har således til opgave at reflektere over perspektiver og idéer samt over, hvilken overordnet rolle EØSU – som repræsentant for Europas civilsamfund – kan spille med hensyn til at udforme fremtiden for transport i Europa.

Den tematiske gruppe har beskæftiget sig med følgende emner:

Deltagelsesbaseret dialog om TEN-T-politikken

Den tematiske studiegruppe om transport bestræber sig på at etablere en dialog mellem myndigheder, interessenter og civilsamfundet om de centrale TEN-T-netværkskorridorer. Konceptet blev udformet første gang på konferencen om Udformning af fremtidens hovednetkorridorer i Malmø og bekræftet på konferencen om Bedre dialog med henblik på intelligent og bæredygtig transport i Milano.

Onlineplatformen Dialog om transport blev lanceret for at støtte denne gensidige deltagelsesbaserede dialog.

Bæredygtig transport

COP21-aftalen fra Paris forpligter de kontraherende parter til at fremskynde reduktionen af drivhusgasemissioner. Denne reduktion afhænger i høj grad af transport, som er den næststørste drivhusgasproducerende sektor. På den baggrund har den midlertidige studiegruppe undersøgt COP21-konklusionernes konsekvenser for den europæiske transportpolitik (TEN/582), hvilket blev fulgt op af udtalelsen Dekarbonisering af transportsektoren (TEN/609).

Mobilitetspakke

Den tematiske studiegruppe om transport har været en vigtig partner for ordførerne for mobilitetspakken og følger nøje med i temaer forbundet med Kommissionens mobilitetspakke fra 2017 såsom markedsadgangsforanstaltninger, håndhævelse af social- og arbejdsmarkedslovgivning og vejafgifter.

Downloads

Presentation of the PSG