Tematiskā izpētes grupa “Transports”

Tematiskā izpētes grupa (TIG) “Transports” darbojas kā TEN specializētās nodaļas iekšēja ideju laboratorija transporta jautājumos un jo īpaši kā struktūra, kas prognozē jaunas problēmas, kā arī izstrādā un pārskata jaunas idejas un koncepcijas. Tas nozīmē, ka tematiskās izpētes grupas “Transports” (TIG-T) mērķis ir pārdomāt perspektīvas un idejas, kā arī EESK kā Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāves vispārējo lomu Eiropas transporta nākotnes veidošanā.

TIG-T ir strādājusi saistībā ar šādiem tematiem:

Līdzdalības dialogs par Eiropas transporta tīkla (TEN-T) politiku

TIG-T mērķis ir veidot iestāžu, ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības dialogu par TEN-T pamattīkla koridoriem. Šī koncepcija tika izklāstīta Malmes konferencē par tematu “Pamattīkla koridoru nākotnes veidošana” un tika apstiprināta Milānas konferencē par tematu “Uzlabots dialogs viedam un ilgtspējīgam transportam”.

Tiešsaistes platforma Talking transport (“Runājot par transportu”) tika radīta, lai atbalstītu šo divvirzienu līdzdalības dialogu.

Ilgtspējīgs transports

Saskaņā ar COP21 ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu visi parakstītāji uzņemas saistības paātrināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Šis samazinājums ir lielā mērā atkarīgs no transporta — otras lielākās SEG emisiju izraisošās nozares. Paturot to prātā, tematiskā izpētes grupa pievērsās tematam COP21 secinājumu ietekme uz Eiropas transporta politiku” (TEN/582), kam sekoja atzinums “Transporta dekarbonizācija” (TEN/609).

Tiesību aktu kopums par mobilitāti

TIG-T iesaistīšanās ir bijusi nozīmīga ziņotājiem, kas sagatavoja atzinumus par mobilitātes paketi, un tā intensīvi nodarbojas ar Eiropas Komisijas 2017. gada mobilitātes paketes tematiem, piemēram, tirgus piekļuves pasākumiem, sociālo tiesību aktu izpildi un ceļu nodevām.

Downloads

Presentation of the PSG