EESC Info

  • EKES inauguruje tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu
  • Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa jest krokiem naprzód
  • EKES popiera solidną i sprzyjającą włączeniu społecznemu Europejską Unię Zdrowotną
  • Wystąpienie: Jak wykorzystać długo oczekiwaną szansę?
  • #YEYS2021: Młode pokolenie Europejczyków podejmuje wyzwanie związane z klimatem
  • Konferencja w sprawie przyszłości Europy w pełni uznaje zasadniczą rolę EKES-u
  • EKES analizuje wyzwania związane z telepracą
  • Najwyższy czas, by poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności
 • W numerze:

  • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: EKES pragnie aktywnie przyczynić się do powodzenia konferencji
  • Nie tylko zielono i cyfrowo: przyszłość Europy musi być także demokratyczna
  • EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią
  • EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji
  • Czy wiesz…? Ciekawostki o laureatach Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską
  • Obejrzyj ceremonię wręczenia Nagrody za Solidarność Obywatelską 2020
  • Słowami laureatów: rozmowy ze wszystkimi zwycięzcami


   

  • Nadszedł czas, by spełnić obietnice, a słowu „wspólnota” nadać nowe znaczenie
  • UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE
  • Możliwe jest zmniejszenie ubóstwa w UE o połowę do 2030 r. – dowiaduje się EKES
  • Nowy pakt o migracji: „diabeł tkwi w szczegółach”
 • W numerze:

  • EKES gości wybitną irlandzką orędowniczkę praw osób z niepełnosprawnościami, Sinéad Burke
  • Budżet UE na lata 2021–2027 – EKES wyraża zadowolenie, że poglądy społeczeństwa obywatelskiego zostały wysłuchane
  • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Czas, by demokracja dotrzymywała kroku technologii
  • Nowy pakt UE w sprawie migracji i azylu: zaprzepaszczona okazja na bardzo potrzebne nowe otwarcie
  • Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania
  • EKES wskazuje na braki w integracji migrujących kobiet i dzieci
  • Dostatnia, sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona Europa w sercu nowego programu przewodniczącej EKES-u
  • Środki odbudowy i budżet nie mogą być zakładnikami!
 • W numerze:

  • EKES wybiera Austriaczkę Christę Schweng na najwyższe stanowisko
  • Christa Schweng: „Wkład społeczeństwa obywatelskiego jest konieczny dla kształtowania lepszej Europy”
  • Cillian Lohan: „Potrzebujemy przywódców, którym będziemy ufać”
  • Giulia Barbucci: „Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie należytego i przejrzystego zarządzania budżetem”
  • Rekordowa liczba nowych członków i kobiet w EKES-ie
 • W numerze:

  • Rozpoczyna się nowa kadencja EKES-u, w którego składzie ponad 40% będą stanowić nowi członkowie
  • Po strajkach klimatycznych nadszedł czas, by potraktować młodych ludzi jako równoprawnych partnerów
  • EKES wypowiada się na temat potrzeby ustanowienia unijnego instrumentu na rzecz płac minimalnych
  • Pandemia COVID-19 to tykająca bomba dla europejskiego przemysłu turystycznego
  • Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci musi uwzględniać katastrofalne skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19 dla kobiet
  • Sztuczna inteligencja: prawo UE powinno ustanawiać bezpieczne granice dla zastosowań wysokiego ryzyka
  • Globalne ocieplenie: EKES apeluje o nowe środki podatkowe w celu zmniejszenia emisji CO2
  • Koronakryzys: zdaniem EKES-u przedsiębiorstwa UE powinny na nowo przemyśleć swój model biznesowy