EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 63
Styczeń 2019
 • „Przeszłość jest dobrą nauczycielką, lecz nie determinuje naszej przyszłości”
 • Bez migrantów europejski model społeczno-gospodarczy będzie zagrożony – twierdzi EKES
 • Wdrażanie ekologicznego prawodawstwa UE musi stać się priorytetem
 • Przewodnictwo Rumunii w UE: nowy start dla europejskiego projektu
Listopad 2018
 • Komisarz Christos Stylianides: rescEU to pierwsza aktualizacja Mechanizmu Ochrony Ludności
 • EKES pragnie, by społeczeństwo obywatelskie odgrywało większą rolę w działaniach zewnętrznych UE
 • 40% budżetu UE należy przeznaczyć na kwestie związane ze zmianą klimatu
 • Niezbędna jest silna, w pełni finansowana WPR
Październik 2018
 • Projekty z 27 państw rywalizują o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018
 • EKES opowiada się za ambitnym budżetem UE wynoszącym przynajmniej 1,3% DNB UE
 • Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami zwiększyłoby PKB Europy o 16 mld EUR
 • Przepisy dotyczące konsumentów powinny chronić konsumentów i pomagać przedsiębiorstwom handlowym w związku z dynamicznym rozwojem handlu elektronicznego w Europie
 • W łańcuchu dostaw żywności należy zabronić wszelkich nieuczciwych praktyk handlowych, a wszystkie podmioty muszą być chronione
Sierpień 2018
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018: kandydatury można nadsyłać przez całe lato
 • Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym
 • Europa musi uczynić więcej, by chronić kobiety z niepełnosprawnością
 • Stop prywatyzacji wody, mówi EKES
Lipiec 2018
 • W 60. rocznicę swojego powstania EKES obiecuje podjąć zdecydowane i wizjonerskie działania na rzecz lepszej Europy
 • „Płatności bezpośrednie muszą być przeznaczane wyłącznie dla rolników czynnych zawodowo” – twierdzi EKES i apeluje o specjalną pomoc dla młodych rolników
 • Unia Europejska nie może zapomnieć o swoich wartościach przy rozwijaniu sztucznej inteligencji, twierdzą unijni decydenci.
 • Z 27 butelek jedna polarowa bluza
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”
Maj 2018

W numerze:

 • rEUnaissance: nowy przewodniczący EKES-u obiecuje odrodzenie zaangażowania obywateli w zrównoważoną Europę
 • Wybór hiszpańskiej członkini Isabel Caño Aguilar na wiceprzewodniczącą EKES-u ds. komunikacji
 • Wybór bułgarskiej członkini Mileny Angełowej na nową wiceprzewodniczącą EKES-u ds. budżetu
 • Więcej kobiet pełni funkcje kierownicze w EKES-ie
 • Kierownictwo EKES-u – nowy schemat organizacyjny
Maj 2018

W numerze:

 • Przemyślmy na nowo tworzywa sztuczne: zmiana postawy wymaga solidnych ram prawnych oraz realnych alternatyw
 • Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: postulat prawdziwego uczestnictwa obywatelskiego
 • Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe: pozwólmy uczniom zawodu zabrać głos
 • Integracja Bałkanów Zachodnich powinna pozostać najwyższym priorytetem UE
Kwiecień 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
Kwiecień 2018

W numerze:

 • EKES popiera zapowiadaną strategię na rzecz sztucznej inteligencji przedstawioną przez komisarza Andrusa Ansipa
 • „Europejska Inicjatywa obywatelska musi stać się skutecznym narzędziem uczestnictwa obywateli”
 • To, co jest zabronione w świecie realnym, musi być także zakazane w świecie wirtualnym
 • EKES wzywa do zachowania dynamiki wdrażania unii bankowej

Pages