EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 74
Styczeń 2020

W numerze:

 • „Czymże jest nazwa?” Zwalczanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn dzięki toponimii
 • NAJA: „Przemoc domowa to problem społeczny, nie prywatny”
 • #mimmitkoodaa: wejście do branży informatycznej, bastionu segregacji płciowej
 • The Brussels Binder: nowe oblicze brukselskich paneli dyskusyjnych
Styczeń 2020

W numerze:

Andrew Caruana Galizia: „Musimy wspólnie dążyć do utrzymania europejskich wartości”

EKES zaniepokojony wynikiem COP25

Luca Jahier: „Przyszłość Afryki jest przyszłością Europy”

EKES wzywa do ustanowienia ogólnounijnych minimalnych norm w zakresie ubezpieczenia od utraty pracy

Grudzień 2019

W numerze:

 • „Brexit jest tylko pewnym etapem, a nie ostatecznym celem”
 • Kultura może dawać bodziec do umacniania UE
 • „Geostrategiczny i historyczny błąd”
 • Prawa i obywatelstwo UE nie powinny być produktem na sprzedaż
Październik 2019
 • „Potrzebujemy koalicji sił na rzecz zmian”, twierdzi europejska rzeczniczka praw obywatelskich Emily O’Reilly
 • Globalne porozumienie ONZ w sprawie migracji w pełni odpowiada wartościom UE.
 • Lepsze informowanie o Europie było głównym tematem 13. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów
 • EKES ponawia apel o wzmocnienie europejskiej unii walutowej
Sierpień 2019

W numerze:

 • fińska prezydencja UE przedstawia program oparty na zrównoważonym rozwoju i dobrobycie;
 • Conny Reuter, współprzewodniczący Grupy Łącznikowej EKES-u, stwierdza: „naszym zadaniem jest krzewienie dialogu obywatelskiego w postępowej Europie sprzyjającej włączeniu społecznemu”;
 • europejskie rolnictwo powinno podążać w kierunku agroekologii;
 • gospodarka o obiegu zamkniętym: nadszedł czas, by wyzwolić potencjał konsumentów;
 • bez silnego sektora produkcji akumulatorów w Europie producenci samochodów mogą opuścić UE.
Lipiec 2019

W numerze:

 • Ostrożny optymizm uczestników Dni Społeczeństwa Obywatelskiego co do trwałego charakteru demokracji w Europie
 • EKES apeluje o sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i stały dialog z obywatelami
 • Start („Grand Départ”) wyścigu Tour de France – EKES organizuje wydarzenie poświęcone czystej mobilności
 • Media powinny przestać postrzegać niepełnosprawność przez pryzmat miłosierdzia
Czerwiec 2019

W numerze:

 • Walka z antysemityzmem jest również walką o demokratyczną i opartą na wartościach Europę 
 • EKES przedstawia propozycję zwiększenia wkładu MŚP w biogospodarkę
 • Sztuczna inteligencja w Europie: nikt nie może pozostać w tyle
 • Europejskie społeczeństwo obywatelskie wzywa do politycznego zaangażowania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
Maj 2019

W numerze:

 • „Nadal pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienia obywatelom z niepełnosprawnościami prawa do głosowania” – wywiad z członkiem EKES-u Krzysztofem Paterem
 • W sesji plenarnej EKES-u wzięli udział organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism”
 • EKES popiera Plan działania UE na rzecz zwalczania dezinformacji
Kwiecień 2019
 •  Młodzi Europejczycy pragną, by kształcenie i media społecznościowe wzmacniały demokrację i zwiększały zaangażowanie obywateli w UE
 • Pomysłodawca imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie” stwierdza, że ma ona teraz, dziesięć lat od pierwszej edycji, większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Młodzieżowa sesja plenarna widziana oczami byłych uczestników: doświadczenie, które otworzyło im ocz
 • Historia cyfrowa „Twoja Europa – Twoje Zdanie”
Marzec 2019

W numerze:

 • „Walczymy o przyszłość nas wszystkich” – zadeklarowała w EKES-ie działaczka na rzecz ochrony klimatu Greta Thunberg
 • EKES głosuje za wprowadzeniem wspieranego przez UE godziwego dochodu minimalnego
 • Komisarz Phil Hogan stwierdził w EKES-ie, że decyzja w sprawie budżetu WPR należy teraz do współprawodawców

Pages