EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 79
Lipiec 2019

W numerze:

 • Ostrożny optymizm uczestników Dni Społeczeństwa Obywatelskiego co do trwałego charakteru demokracji w Europie
 • EKES apeluje o sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i stały dialog z obywatelami
 • Start („Grand Départ”) wyścigu Tour de France – EKES organizuje wydarzenie poświęcone czystej mobilności
 • Media powinny przestać postrzegać niepełnosprawność przez pryzmat miłosierdzia
Czerwiec 2019

W numerze:

 • Walka z antysemityzmem jest również walką o demokratyczną i opartą na wartościach Europę 
 • EKES przedstawia propozycję zwiększenia wkładu MŚP w biogospodarkę
 • Sztuczna inteligencja w Europie: nikt nie może pozostać w tyle
 • Europejskie społeczeństwo obywatelskie wzywa do politycznego zaangażowania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
Maj 2019

W numerze:

 • „Nadal pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienia obywatelom z niepełnosprawnościami prawa do głosowania” – wywiad z członkiem EKES-u Krzysztofem Paterem
 • W sesji plenarnej EKES-u wzięli udział organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism”
 • EKES popiera Plan działania UE na rzecz zwalczania dezinformacji
Kwiecień 2019
 •  Młodzi Europejczycy pragną, by kształcenie i media społecznościowe wzmacniały demokrację i zwiększały zaangażowanie obywateli w UE
 • Pomysłodawca imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie” stwierdza, że ma ona teraz, dziesięć lat od pierwszej edycji, większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Młodzieżowa sesja plenarna widziana oczami byłych uczestników: doświadczenie, które otworzyło im ocz
 • Historia cyfrowa „Twoja Europa – Twoje Zdanie”
Marzec 2019

W numerze:

 • „Walczymy o przyszłość nas wszystkich” – zadeklarowała w EKES-ie działaczka na rzecz ochrony klimatu Greta Thunberg
 • EKES głosuje za wprowadzeniem wspieranego przez UE godziwego dochodu minimalnego
 • Komisarz Phil Hogan stwierdził w EKES-ie, że decyzja w sprawie budżetu WPR należy teraz do współprawodawców
Luty 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier w EKES-ie:„Najgorsze dla Europy jest milczenie”
 • Brexit przeprowadzony bez porozumienia zagraża rentowności przemysłu lotniczego i chemicznego
 • EKES wzywa do prawnego uznania działań charytatywnych w UE
 • Społeczeństwo obywatelskie chce ściślej monitorować umowy UE o wolnym handlu
Styczeń 2019
 • „Przeszłość jest dobrą nauczycielką, lecz nie determinuje naszej przyszłości”
 • Bez migrantów europejski model społeczno-gospodarczy będzie zagrożony – twierdzi EKES
 • Wdrażanie ekologicznego prawodawstwa UE musi stać się priorytetem
 • Przewodnictwo Rumunii w UE: nowy start dla europejskiego projektu
Listopad 2018
 • Komisarz Christos Stylianides: rescEU to pierwsza aktualizacja Mechanizmu Ochrony Ludności
 • EKES pragnie, by społeczeństwo obywatelskie odgrywało większą rolę w działaniach zewnętrznych UE
 • 40% budżetu UE należy przeznaczyć na kwestie związane ze zmianą klimatu
 • Niezbędna jest silna, w pełni finansowana WPR
Październik 2018
 • Projekty z 27 państw rywalizują o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018
 • EKES opowiada się za ambitnym budżetem UE wynoszącym przynajmniej 1,3% DNB UE
 • Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami zwiększyłoby PKB Europy o 16 mld EUR
 • Przepisy dotyczące konsumentów powinny chronić konsumentów i pomagać przedsiębiorstwom handlowym w związku z dynamicznym rozwojem handlu elektronicznego w Europie
 • W łańcuchu dostaw żywności należy zabronić wszelkich nieuczciwych praktyk handlowych, a wszystkie podmioty muszą być chronione

Pages