EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 84
Grudzień 2021

W numerze:

 • Matthew Caruana Galizia: „Staram się nie pozwolić, by moja matka umarła na próżno”
 • Sophia Wiegand: „COP26 rozczarowała młodzież, ale nie pozbawiła nas całkowicie nadziei”
 • „Należy zająć się przypadkami naruszania swobód i praw w strefie Schengen”
 • „Odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie praworządności w całej UE za pośrednictwem społeczeństwa obywatelskiego”
 • „5G – EKES apeluje do Komisji o dalszą ocenę wpływu na zdrowie ludzi i środowisko”
Październik 2021

W numerze:

 • Spójność musi być fundamentem Europy po pandemii – stwierdziły komisarz Elisa Ferreira i przewodnicząca EKES-u Christa Schweng
 • Wolność mediów musi pozostać jednym z priorytetów naszych programów
 • Z okazji pierwszego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE EKES podkreśla znaczenie bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i inkluzywnych systemów żywnościowych
 • Sztuczna inteligencja w Europie: nie wszystkie decyzje dadzą się sprowadzić do ciągu jedynek i zer
Wrzesień 2021

W numerze:

 • Sztuczna inteligencja: choć 18% czołowych naukowców świata to Europejczycy, tylko 10% pracuje w Europie
 • Spotkanie Fransa Timmermansa z europejskimi liderami młodzieżowymi w EKES-ie
 • Położenie kresu ubóstwu dzieci w Europie wymaga podejścia obejmującego całe społeczeństwo
 • Roaming: EKES wzywa do utworzenia jednolitej strefy taryfowej w całej UE
Lipiec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Konsultacje EKES-u dotrą do każdego zakątka Europy
 • Słoweńska prezydencja UE przypada na krytyczny okres dla Europy
 • „Europejski Zielony Ład będzie sprawiedliwy albo go nie będzie”
 • Ożywienie i odbudowa po pandemii to dla Europy priorytety na przyszłość
Czerwiec 2021
 • EKES inauguruje tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu
 • Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa jest krokiem naprzód
 • EKES popiera solidną i sprzyjającą włączeniu społecznemu Europejską Unię Zdrowotną
 • Wystąpienie: Jak wykorzystać długo oczekiwaną szansę?
Kwiecień 2021
 • #YEYS2021: Młode pokolenie Europejczyków podejmuje wyzwanie związane z klimatem
 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy w pełni uznaje zasadniczą rolę EKES-u
 • EKES analizuje wyzwania związane z telepracą
 • Najwyższy czas, by poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności
Marzec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: EKES pragnie aktywnie przyczynić się do powodzenia konferencji
 • Nie tylko zielono i cyfrowo: przyszłość Europy musi być także demokratyczna
 • EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią
 • EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji
Luty 2021
 • Nadszedł czas, by spełnić obietnice, a słowu „wspólnota” nadać nowe znaczenie
 • UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE
 • Możliwe jest zmniejszenie ubóstwa w UE o połowę do 2030 r. – dowiaduje się EKES
 • Nowy pakt o migracji: „diabeł tkwi w szczegółach”
Styczeń 2021

W numerze:

 • EKES gości wybitną irlandzką orędowniczkę praw osób z niepełnosprawnościami, Sinéad Burke
 • Budżet UE na lata 2021–2027 – EKES wyraża zadowolenie, że poglądy społeczeństwa obywatelskiego zostały wysłuchane
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Czas, by demokracja dotrzymywała kroku technologii
 • Nowy pakt UE w sprawie migracji i azylu: zaprzepaszczona okazja na bardzo potrzebne nowe otwarcie

Pages