EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 74
Grudzień 2020
 • Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania
 • EKES wskazuje na braki w integracji migrujących kobiet i dzieci
 • Dostatnia, sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona Europa w sercu nowego programu przewodniczącej EKES-u
 • Środki odbudowy i budżet nie mogą być zakładnikami!
Listopad 2020

W numerze:

 • EKES wybiera Austriaczkę Christę Schweng na najwyższe stanowisko
 • Christa Schweng: „Wkład społeczeństwa obywatelskiego jest konieczny dla kształtowania lepszej Europy”
 • Cillian Lohan: „Potrzebujemy przywódców, którym będziemy ufać”
 • Giulia Barbucci: „Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie należytego i przejrzystego zarządzania budżetem”
 • Rekordowa liczba nowych członków i kobiet w EKES-ie
Październik 2020

W numerze:

 • Rozpoczyna się nowa kadencja EKES-u, w którego składzie ponad 40% będą stanowić nowi członkowie
 • Po strajkach klimatycznych nadszedł czas, by potraktować młodych ludzi jako równoprawnych partnerów
 • EKES wypowiada się na temat potrzeby ustanowienia unijnego instrumentu na rzecz płac minimalnych
 • Pandemia COVID-19 to tykająca bomba dla europejskiego przemysłu turystycznego
Wrzesień 2020
 • Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci musi uwzględniać katastrofalne skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19 dla kobiet
 • Sztuczna inteligencja: prawo UE powinno ustanawiać bezpieczne granice dla zastosowań wysokiego ryzyka
 • Globalne ocieplenie: EKES apeluje o nowe środki podatkowe w celu zmniejszenia emisji CO2
 • Koronakryzys: zdaniem EKES-u przedsiębiorstwa UE powinny na nowo przemyśleć swój model biznesowy
Lipiec 2020
 • Perspektywa oddolna – Część 8: Upadek świata pracy
 • „Dessine-moi...” ­ seria artykułów
 • EKES przyzna Nagrodę za Solidarność Obywatelską za projekty dotyczące walki z koronawirusem w państwach członkowskich i w Zjednoczonym Królestwie
 • Zainaugurowana niedawno prezydencja niemiecka w Radzie UE budzi duże oczekiwania.
Czerwiec 2020
 • Michel Barnier: „Nie możemy zaakceptować podejmowanych przez Zjednoczone Królestwo prób wybiórczego traktowania korzyści z naszego jednolitego rynku”
 • Propozycje EKES-u dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po pandemii COVID-19: w kierunku nowego modelu społeczeństwa
 • „Nie mogę oddychać”. EKES składa hołd George’owi Floydowi
 • Plan inwestycyjny musi być na miarę ambicji w zakresie Zielonego Ładu
Maj 2020

W numerze:

 • Pierwsze w historii internetowe obchody Dnia Europy w EKES-ie
 • Webinaria EKES-u w dobie koronawirusa: UE i Afryka – Wspólna walka z pandemią COVID-19
 • Trzeba przeznaczyć więcej środków publicznych na uczenie się przez całe życie
 • EKES postuluje dostosowanie wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2020 r. w związku z pandemią COVID-19
Kwiecień 2020
 • Teraz albo będziemy unią, albo będziemy niczym. Deklaracja EKES-u w sprawie epidemii COVID-19
 • Reakcja na koronawirusa: Propozycja Komisji w sprawie wykorzystania Funduszu Solidarności UE nie idzie wystarczająco daleko
 • Reakcja na koronawirusa: EKES apeluje o szerzej zakrojony europejski plan inwestycyjny
 • Lotnictwo: EKES popiera zawieszenie unijnych przepisów dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie
Marzec 2020
 • Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020: aktywiści wzywają do rzeczywistego włączenia obywateli w prace konferencji w sprawie przyszłości Europy
 • Parlament Europejski musi obstawać przy silnym budżecie UE na lata 2021–2027
 • Strategia w sprawie niepełnosprawności na najbliższe dziesięciolecie: UE powinna być liderem w propagowaniu postępowej polityki
 • Poznaj pochodzenie żywności – europejska inicjatywa obywatelska „Eat Original”
Luty 2020
 • Brexit: EKES uroczyście pożegnał brytyjskich członków: „Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”
 • Zakończmy hodowlę klatkową
 • Priorytety prezydencji chorwackiej UE zasługują na nasze poparcie
 • Zielona przyszłość: Europa musi wskazać drogę i służyć przykładem

Pages