EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 49
Sierpień 2018
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018: kandydatury można nadsyłać przez całe lato
 • Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym
 • Europa musi uczynić więcej, by chronić kobiety z niepełnosprawnością
 • Stop prywatyzacji wody, mówi EKES
Lipiec 2018
 • W 60. rocznicę swojego powstania EKES obiecuje podjąć zdecydowane i wizjonerskie działania na rzecz lepszej Europy
 • „Płatności bezpośrednie muszą być przeznaczane wyłącznie dla rolników czynnych zawodowo” – twierdzi EKES i apeluje o specjalną pomoc dla młodych rolników
 • Unia Europejska nie może zapomnieć o swoich wartościach przy rozwijaniu sztucznej inteligencji, twierdzą unijni decydenci.
 • Z 27 butelek jedna polarowa bluza
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”
Maj 2018

W numerze:

 • rEUnaissance: nowy przewodniczący EKES-u obiecuje odrodzenie zaangażowania obywateli w zrównoważoną Europę
 • Wybór hiszpańskiej członkini Isabel Caño Aguilar na wiceprzewodniczącą EKES-u ds. komunikacji
 • Wybór bułgarskiej członkini Mileny Angełowej na nową wiceprzewodniczącą EKES-u ds. budżetu
 • Więcej kobiet pełni funkcje kierownicze w EKES-ie
 • Kierownictwo EKES-u – nowy schemat organizacyjny
Maj 2018

W numerze:

 • Przemyślmy na nowo tworzywa sztuczne: zmiana postawy wymaga solidnych ram prawnych oraz realnych alternatyw
 • Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: postulat prawdziwego uczestnictwa obywatelskiego
 • Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe: pozwólmy uczniom zawodu zabrać głos
 • Integracja Bałkanów Zachodnich powinna pozostać najwyższym priorytetem UE
Kwiecień 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
Kwiecień 2018

W numerze:

 • EKES popiera zapowiadaną strategię na rzecz sztucznej inteligencji przedstawioną przez komisarza Andrusa Ansipa
 • „Europejska Inicjatywa obywatelska musi stać się skutecznym narzędziem uczestnictwa obywateli”
 • To, co jest zabronione w świecie realnym, musi być także zakazane w świecie wirtualnym
 • EKES wzywa do zachowania dynamiki wdrażania unii bankowej
Marzec 2018

W NUMERZE:

 • Choć rola Turcji w kryzysie uchodźczym ma kluczowe znaczenie, wciąż można wprowadzić ulepszenia
 • UE musi podjąć działania w dziedzinie sektora technologii medycznych
 • EKES został zaproszony do udziału w projekcie Emmanuela Macrona dotyczącym konsultacji z europejskimi obywatelami
Luty 2018

W numerze:

 • EKES wzywa do szybkiego przyjęcia wniosku Komisji w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym
 • Konsultacje EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
 • „Made in Europe” musi mieć równe szanse wśród konkurentów na rynku europejskim
Styczeń 2018

W NUMERZE

 • Nagroda EKES-u pomoże otworzyć wiele nowych drzwi – mówi zwycięzca pierwszej nagrody, firma Discovering Hands.
 • Jesteśmy teraz na tyle wiarygodni, że możemy zdobyć wsparcie sektora prywatnego i wyzwolić reakcję łańcuchową – stwierdza REvive Greece.
 • DUO for a JOB: Najwyższy czas, żeby pozwolić wszystkim znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie poprzez pracę
 • Nagroda dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego otworzy nam drogę do Europy – twierdzą przedstawiciele Progetto Quid
 • Laundry ID: Innowacje muszą wynikać z rzeczywistych potrzeb osób niesamodzielnych.
Styczeń 2018

W NUMERZE:

 • Europejskie społeczeństwo obywatelskie nagradza prawdziwą przedsiębiorczość i liderów w zakresie wysokiej jakości zatrudnienia
 • Politycy i społeczeństwo ponoszą wspólną odpowiedzialność za przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży
 • UE potrzebuje kompleksowej polityki żywnościowej

Pages