EKES przedstawił zalecenia polityczne dotyczące nowej generacji zasobów własnych dla budżetu UE. W nowej opinii wzywa Komisję do dalszego rozwijania ram opodatkowania dochodów (BEFIT) i proponuje rozważenie ogólnounijnego podatku od transakcji cyfrowych oraz dodatkowej opłaty nakładanej na przedsiębiorstwa importujące towary od producentów z państw trzecich nie gwarantujących odpowiedniej ochrony pracowników.

Należy przemyśleć źródła zasobów dla budżetu UE w kontekście presji budżetowej, z jaką borykają się państwa członkowskie po pandemii, trwających napięć międzynarodowych i obecnych wysokich odsetek. „Opowiadamy się za silnym budżetem UE, zapewniającym UE środki finansowe niezbędne do realizacji jej ambicji politycznych, oraz za przejściem do bardziej autentycznych zasobów własnych, które pomogłyby nam odejść od koncentrowania się na saldzie netto, co jest szkodliwe dla integracji europejskiej”, stwierdził sprawozdawca Philip von Brockdorff podczas sesji plenarnej, na której przyjęto opinię. Przedstawiony 20 czerwca 2023 r. wniosek Komisji dotyczący dostosowanego zestawu zasobów własnych opartych na opodatkowaniu osób prawnych uzupełnia trzy inne wnioski dotyczące źródeł zasobów własnych, które przedłożono w 2021 r., lecz które nie zostały dotychczas przyjęte przez Radę.

Jako warunek wstępny zaproponowania zasobów własnych opartych na opodatkowaniu osób prawnych EKES apeluje do Komisji o jak najszybsze opracowanie narzędzia BEFIT (Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu). Sądzi również, że rozsądne jest rozważenie możliwości włączenia usług finansowych do ram BEFIT lub dążenie do opracowania globalnego podatku od transakcji finansowych (PTF) zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego. Ponadto EKES zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości nałożenia dodatkowej opłaty na przedsiębiorstwa unijne importujące towary od producentów z państw trzecich, którzy nie zapewniają właściwej ochrony pracowników. (tk)