ETSK on antanut poliittiset suosituksensa uuden sukupolven omista varoista EU:n talousarvion rahoittamiseksi. Komitea kehottaa uudessa lausunnossaan komissiota kehittämään yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaa kehystä (BEFIT-kehys) ja ehdottaa, että harkitaan EU:n laajuista digitaalitransaktioveroa ja lisämaksun perimistä niiltä EU:n yrityksiltä, joiden tuontituotteet on valmistettu sellaisissa kolmansien maiden yrityksissä, jotka eivät takaa asianmukaista työsuojelua.

Pandemian jälkeisten jäsenvaltioiden talousarviopaineiden, meneillään olevien kansainvälisten jännitteiden ja nykyisen korkeamman korkotason valossa on pohdittava uudelleen tulonlähteitä EU:n talousarvion rahoittamiseksi. ”Kannatamme vahvaa EU:n talousarviota, joka tarjoaa EU:lle tarvittavat taloudelliset resurssit poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja aidompien omien varojen käyttöönottoa, mikä auttaisi meitä välttämään Euroopan yhdentymiselle haitallista nettotaseisiin keskittymistä”, esittelijä Philip von Brockdorff totesi lausunnon hyväksymisen yhteydessä täysistunnossa. Yritysverotukseen perustuvia laajennettuja omia varoja koskeva komissio ehdotus, joka annettiin 20. kesäkuuta 2023, täydentää uusia omia varoja käsitteleviä kolmea muuta ehdotusta, jotka annettiin vuonna 2021 mutta joita ei ole vielä hyväksytty neuvostossa.

ETSK kehottaa komissiota kehittämään kiireellisesti yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaa kehystä (BEFIT-kehys) yritysverotukseen perustuvia omia varoja koskevan ehdotuksen edellytyksenä. Komitea pitää myös järkevänä tutkia mahdollisuutta sisällyttää rahoituspalvelut BEFIT-kehykseen tai kehittää kansainvälinen finanssitransaktiovero Euroopan parlamentin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi ETSK kehottaa komissiota harkitsemaan lisämaksun perimistä niiltä EU:n yrityksiltä, joiden tuontituotteet on valmistettu sellaisissa kolmansien maiden yrityksissä, jotka eivät takaa asianmukaista työsuojelua. (tk)