EESO je podal politična priporočila za novo generacijo virov lastnih sredstev za proračun EU. V novem mnenju Odbor poziva Komisijo, naj nadalje razvije okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT), in predlaga, da se razmisli o davku na digitalne transakcije na ravni EU in dodatni dajatvi za podjetja, ki uvažajo izdelke proizvajalcev iz tretjih držav, ki ne zagotavljajo primerne zaščite delavcev.

Zaradi proračunskih pritiskov po pandemiji, s katerimi se soočajo države članice, trenutnih napetosti v mednarodnem okolju in sedanjih razmer višjih obrestnih mer je potreben ponoven razmislek o virih prihodkov za proračun EU. „Zavzemamo se za močan proračun EU, ki bo Uniji zagotovil potrebna finančna sredstva za uresničitev njenih političnih ambicij, in za premik k resničnim virom lastnih sredstev. To nam bo pomagalo odvrniti osredotočenost na neto zneske, ki škoduje evropskemu povezovanju,“ je med sprejemanjem mnenja na plenarnem zasedanju dejal poročevalec Philip von Brockdorff. Predlog Komisije z dne 20. junija 2023 za nove vire lastnih sredstev, ki temeljijo na obdavčitvi pravnih oseb, dopolnjuje tri druge predloge za nove vire prihodkov, ki so bili predstavljeni leta 2021, a jih Svet še ni sprejel.

EESO poziva Komisijo, naj čim prej pripravi orodje Poslovanje v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT), saj je to predpogoj za predlog vira lastnih sredstev iz naslova obdavčitve pravnih oseb. Po mnenju Odbora je tudi smiselno preučiti možnost vključitve finančnih storitev v okvir BEFIT ali delovanja v smeri globalnega davka na finančne transakcije, kot je predlagal Evropski parlament. Poleg tega EESO poziva Komisijo, naj razmisli o dodatni dajatvi za podjetja iz EU, ki uvažajo izdelke proizvajalcev iz tretjih držav, ki ne zagotavljajo primerne zaščite delavcev. (tk)