„Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció

This page is also available in

Az európai polgárok jólétéhez és az egységes piac működéséhez a mobilitás,a transzeurópai hálózatok, az információs társadalom fejlődése, az energiaügy és az általános érdekű szolgáltatások mind alapvető fontosságúak. A „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció mindezen témákkal foglalkozik.

A vélemények az egyéb európai intézményekkel, a releváns érdekelt felekkel és a civil társadalmat képviselő és ezen témákban érintett szervezetekkel való szoros együttműködés eredményeként születnek meg.

A TEN szekció a következők révén fejti ki hatását:

  • vélemények: részletes elemzéseken és egy konszenzus-kialakítási folyamaton alapulnak; céljuk, hogy az EGSZB segítsen jobban összhangba hozni Európa politikáját az európai civil társadalom elvárásaival;
  • projektjelentések;
  • tanulmányok;
  • szoros együttműködés az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a tagállamok és a civil társadalom európai szervezetei között;
  • rendezvények szervezése a kapcsolódó témákról: nyilvános meghallgatások, konferenciák és találkozók szakértők, politikai döntéshozók, érdekelt felek és a nagyközönség bevonásával, valamint
  • TEN tagok aktív részvétele külső szervezetek által rendezett fontos eseményeken.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON