De Europese Commissie heeft onlangs twee initiatieven gelanceerd op het gebied van de rechten van het kind, waarin Europese en nationale beleidsmakers worden opgeroepen zich in te zetten voor het algemeen belang van alle kinderen die in de EU opgroeien. Deze twee ambitieuze en moedige initiatieven, die elk kind een leven zonder discriminatie willen garanderen, hebben de goedkeuring van het EESC gekregen.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn steun uitgesproken voor de EU-strategie voor de rechten van het kind en voor het voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot instelling van een juridisch bindende EU-kindergarantie. Het is van mening dat de uitvoering van deze initiatieven de Europese en nationale inspanningen ter bevordering van het welzijn van kinderen en ter vermindering van kinderarmoede zal ondersteunen.

In zijn advies over de Europese kindergarantie, dat tijdens de zitting in juli werd goedgekeurd, benadrukt het EESC dat de bestrijding van kinderarmoede, discriminatie, deprivatie en sociale uitsluiting een gecoördineerde Europese en brede maatschappelijke aanpak vergt, om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind in de verschillende beleidsmaatregelen worden opgenomen en dat deze maatregelen de gezondheid en het welzijn van kinderen langdurig versterken en verbeteren.

”Het is onaanvaardbaar dat één op de vier kinderen in de EU in armoede dreigt op te groeien. We hebben sterke beleidsmaatregelen en rechtskaders nodig om de cyclus van armoede van generatie op generatie te doorbreken en deze trend om te buigen. Er moet een ambitieus doel worden gesteld om tegen 2030 alle kinderen uit de armoede te halen, en niet slechts vijf miljoen kinderen, wat de huidige armoededoelstelling is in het kader van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR)”, aldus Kinga Joó, de rapporteur van het advies.

Kinderen vragen de aandacht van alle lagen van de samenleving. De versterking van hun rechten moet een prioriteit zijn voor de EU. Daartoe hebben we een inclusieve, horizontale en intersectionele strategie nodig, een echt beleid dat gebaseerd is op rechtvaardigheid, om te zorgen voor gelijke kansen en inclusie voor alle kinderen, ongeacht hun omstandigheden”, aldus corapporteur Maria del Carmen Barrera Chamorro.

Volgens gegevens van Eurostat over 2019 dreigden 18 miljoen kinderen in de EU, oftewel 22,2 %, op te groeien in armoede en sociaal isolement. Ook digitale armoede en energiearmoede – al even schadelijk voor kinderen – moeten volgens het EESC worden aangepakt in het kader van de kindergarantie. Circa 5,4 % van de kinderen in de schoolgaande leeftijd in Europa leeft in een huishouden dat zich geen computer of internetverbinding kan veroorloven. Ongeveer 25 % van de Europeanen leeft in energiearmoede, wat ook van invloed is op de levenskwaliteit en gezondheid van kinderen.

Om Europese kinderen uit de armoede te halen, heeft het EESC aanbevolen dat alle lidstaten ten minste 5 % van de ESF+-middelen voor dat doel bestemmen. Volgens de nieuwe verordening hoeven alleen de lidstaten waar kinderarmoede het EU-gemiddelde van 23,4 % overschrijdt, dit percentage van hun ESF ± financiële middelen te bestemmen voor de bestrijding ervan. Tot dusver hebben slechts 11 landen dit gedaan.(ll)