Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

  • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
  • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
  • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

Displaying 71 - 80 of 91

Pages

Opinion
Hyväksytyt on 15/07/2020
Viite: 
INT/895-EESC-2020

The Commission's new Circular Economy Action Plan focuses on sustainable products, less waste, product value chains, and circularity in regions and cities, and the global level.

ETSK:n lausunto: New Circular Economy Action Plan

Opinion
Hyväksytyt on 15/07/2020
Viite: 
NAT/784-EESC-2020-1431

This EESC opinion will respond to the European Commission's proposal for a regulation on establishing a European Climate Law and it will look into the role of citizens in driving the transformation towards climate neutrality.

ETSK:n lausunto: European Climate Law

Opinion
Hyväksytyt on 15/07/2020
Viite: 
CCMI/175-EESC-2020

Disruptions like coronavirus (COVID-19) threaten to bring the world economy and social life to a standstill. Its impacts include recessions in the USA, the EU, Japan and other regions of the world, extremely slow growth in China and huge losses in terms of output. Governments have to offset economic damage with fiscal and monetary policies and cope with the expected changes of the economic paradigm. The EESC stresses the need for efficient business models and trade defence mechanisms, in particular with regard to Asia, and notes that 36 million jobs in the EU depend on the EU's exporting potential, and that the share of EU employment supported by sales of goods and services to the rest of the world in relation to total employment increased from 10.1% in 2000 to 15.3% in 2017. The fiscal, economic and social response to the crisis is necessary for preventing its negative impact on these and other sectors.

ETSK:n lausunto: Fostering competitiveness, innovation, growth and job creation by advancing in global regulatory cooperation, by supporting a renewed multilateral trading scheme and by reducing market-distorting subsidies (own-initiative opinion)

Opinion
Hyväksytyt on 15/07/2020
Viite: 
REX/529-EESC-2020

The unprecedented magnitude of the COVID crisis requires an unprecedented, long-term and unequivocal response. International trade is a vital tool to finance recovery ge get out of the crisis. In these efforts, the EU must stay true to its values and ensure the protection of businesses, workers and people, leaving no one behind. Recovery must be based on sustainability, and inclusive and green growth. Green Deal measures are therefore more relevant than ever.

ETSK:n lausunto: A post COVID-19 emergency: the design of a New Multilateral Matrix (own-initiative opinion)

Opinion
Hyväksytyt on 15/07/2020
Viite: 
NAT/785-EESC-2020-01432

The opinion will provide guidance on how to build on existing structures like citizens' dialogues and assemblies, social dialogue committees in order to structure and mainstream the dialogue with civil society. It will also make recommendations about how to encourage information sharing and public understanding of climate action; how to create real and virtual spaces for exchange on climate and how to build capacity to facilitate grassroots initiatives, among others.

ETSK:n lausunto: European Climate Pact (Exploratory opinion)

Opinion
Hyväksytyt on 10/06/2020
Viite: 
ECO/504-EESC-2020

ETSK:n lausunto: Just Transition Fund and amendments to the Common Provisions Regulation

Opinion
Hyväksytyt on 10/06/2020
Viite: 
ECO/505-EESC-2020-2020-00463-00-00-TRA

The coronavirus outbreak will have a deep and negative impact on the achievement of the SDGs and the objectives of the European Green Deal. For this reason, the EESC insists on the need to face this urgent threat as soon as possible and focus our recovery efforts without undue delay on the SDGs and the Green Deal. The Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) is the first comprehensive policy measure to fulfil very ambitious targets of carbon neutrality until 2050 in line with the EU Green Deal. While saluting the Green Deal's ambitions, the EESC regrets the lack of consistency with the budgetary allocation within the next Multiannual Financial Framework and also expresses its doubts about the effectiveness of climate mainstreaming in all EU programmes and calls on the Member States to involve civil society organisations in pushing for climate-proof EU spending.

ETSK:n lausunto: European Green Deal Investment Plan

Opinion
Hyväksytyt on 10/06/2020
Viite: 
NAT/778-EESC-2019

The transition to a low-carbon economy is the EU's goal and obligation and the EU committed itself to implement this transition in a socially just and cost-effective manner. It is thus important to examine all the feasible ways of financing climate neutrality, and possibly find new and innovative financing models in the near future.

ETSK:n lausunto: Financing the Transition to a Low-Carbon Economy and the Challenges in Financing Climate Change Adaptation (Exploratory opinion at the request of the Croatian presidency)

Pages