Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta annetun direktiivin tarkistaminen

 

Keskeiset kohdat:

 

ETSK

  • suhtautuu myönteisesti ehdotukseen ja antaa tunnustusta Euroopan komission pyrkimyksille vahvistaa ympäristönsuojelua erityisesti asettamalla merten suojelu tärkeysjärjestyksessä korkealle ja määräämällä seuraamuksia pilaamisrikoksista Euroopan merillä.
  • toteaa, että alusten aiheuttamista ympäristön pilaantumista koskevista rikoksista on tärkeää määrätä varoittavia ja oikeasuhtaisia seuraamuksia kaikkialla EU:ssa. Tällaisten vähimmäisvaatimusten asettaminen viitekohdaksi ja saastuttajan asettaminen vastuuseen ”saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti voisi olla hyödyllistä ja sillä voisi olla voimakas ennalta ehkäisevä vaikutus EU:ssa.
  • korostaa, että pilaantumisrikosten tehokas seuranta, valvonta ja tunnistaminen sekä niitä koskevan lainsäädännön täytäntöönpano edellyttävät sekä ammattitaitoista työvoimaa että edistynyttä teknologiaa, mm. drooniteknologiaa ja satelliittikuvausta. Tarvitaan asianmukaisesti koulutettuja osaavia ammattilaisia, merenkulkualan henkilöstön ja miehistön uudelleen-, täydennys- ja jatkokoulutusta sekä pakollisia tarkastuksia meren pilaantumisonnettomuuksien varalta ottaen aina asianmukaisesti huomioon työterveyden ja -turvallisuuden suojelu aluksella ja asiasta vastaavien viranomaisten henkilöstön keskuudessa, satamahenkilöstö mukaan luettuna.