Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in:

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

 • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
 • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
 • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/831-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  TEN/750-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  EESC opinion:
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  TEN/749-EESC-2021
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Review of the Energy Efficiency Directive
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  TEN/748-EESC-2021
  Workers - GR II
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: Review of the Renewable Energy Directive
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Viite
  CCMI/183-EESC-2021
  Employers - GR I
  Spain
  (Italy

  The coronavirus pandemic has hit the health of Europe's citizens and its economy hard, notably its industrial production. The European companies in the sectors with high consumption of resources and energy (REIIs) were already in a precarious situation, and are now undergoing this further, unexpected, crisis.

  EESC opinion: How REIIs (Resources and Energy Intensive Industries) can take advantage of the EU Recovery Plan in their socially acceptable transition towards de-carbonisation and digitalisation (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Viite
  CCMI/184-EESC-2021-01-01
  (Germany
  (Germany

  By drawing on CCMI's analytical capacity on industrial change and its shaping in the industrial paradigm, the opinion will focus on the analysis of industrial transformation in a way to make it a Just Transition which is meant as beneficial for all European citizens.

  EESC opinion: Anticipation of structural and sectoral change and reshaping industrial cultures – up to new borders of recovery and resilience in the different parts of Europe (own-initiative opinion – Gr II)
 • Hyväksytyt on 20/10/2021 - Bureau decision date: 12/08/2021
  Viite
  TEN/754-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Notification on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
 • Hyväksytyt on 20/10/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Viite
  SOC/698-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Portugal

  This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

  EESC opinion: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)
 • Hyväksytyt on 20/10/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/830-EESC-2021-EESC-2021-02629-00-00
  Workers - GR II
  Spain

  The European Green Deal announced that to protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU needs to move towards a zero pollution ambition, and better prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer products.

  EESC opinion: Zero Pollution Action Plan for air, water and soil
 • Hyväksytyt on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Viite
  NAT/820-EESC-2021
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Hungary
  EESC opinion: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)