Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä

This page is also available in

Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä perustettiin vuonna 1994 tarjoamaan ETSK:lle joustava ja horisontaalinen rakenne, jonka avulla se voi

  • analysoida sisämarkkinoiden toimintaa
  • kartoittaa ongelmia ja esteitä sekä
  • ehdottaa ratkaisuja.

Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä järjestää erityisen tärkeistä aiheista julkisia kuulemisia kuullakseen mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.

Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on myös luonut tiiviissä yhteistyössä komission kanssa tietokannan itse- ja yhteissääntelystä EU:ssa. Tietokanta helpottaa tietojenvaihtoa ja parhaiden käytänteiden kartoittamista.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO