ES ir Moldovos vietos patarėjų grupė

This page is also available in

ES ir Moldovos asociacijos susitarimo 376 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia vietos patarėjų grupę (VPG) dėl darnaus vystymosi, kuri konsultuoja su prekybos ir darnaus vystymosi skyriumi susijusiais klausimais.

Vietos patarėjų grupes sudaro pilietinei visuomenei atstovaujančios nepriklausomos organizacijos, proporcingai reprezentuojančios ekonominius, socialinius ir aplinkos srities suinteresuotuosius subjektus, įskaitant, be kita ko, darbdavių ir darbuotojų organizacijas, nevyriausybines organizacijas bei verslo grupes ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus.

ES vietos patarėjų grupė dėl Moldovos buvo įsteigta 2015 m. viduryje; jai priklauso nariai iš EESRK ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų.

Pirmasis bendras Moldovos VPG ir ES VPG posėdis buvo surengtas 2015 m. liepos 7 d. Kišiniove.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement