Az EU–Moldova belső tanácsadó csoport

Az EU és Moldova közötti társulási megállapodás 376. cikke előírja, hogy minden félnek létre kell hoznia egy, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó belső tanácsadó csoportot, amely a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezethez kapcsolódó kérdésekben ad tanácsot.

A belső tanácsadó csoportokban független, reprezentatív civil társadalmi szervezetek vesznek részt a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szereplők kiegyensúlyozott képviseletével, ideértve többek között a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit, a nem kormányzati szervezeteket, üzleti csoportokat, valamint az egyéb érdekelt feleket.

Az EU–Moldova belső tanácsadó csoport 2015 közepén alakult meg, és az EGSZB tagjaiból, valamint egyéb európai civil társadalmi szervezetek képviselőiből áll.

A moldovai és uniós belső tanácsadó csoport első együttes ülésére 2015. július 7-én Chişinău-ban került sor.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement