Moldovaa käsittelevä EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen 376 artiklassa määrätään, että kummankin osapuolen on perustettava kestävän kehityksen sisäinen neuvoa-antava ryhmä, joka neuvoo kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevään lukuun liittyvissä kysymyksissä.

Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät koostuvat riippumattomista ja edustavista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät sidosryhmät, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, valtiosta riippumattomat organisaatiot, yritysryhmittymät ja muut keskeiset sidosryhmät, ovat tasapuolisesti edustettuina.

Moldovaa käsittelevä EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä perustettiin vuoden 2015 puolivälissä. Siinä on jäseniä ETSK:sta ja muista eurooppalaisista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista.

Moldovan ja EU:n sisäisten neuvoa-antavien ryhmien ensimmäinen yhteiskokous järjestettiin Chișinăussa 7. heinäkuuta 2015.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement