Вътрешна консултативна група „ЕС-Молдова“

Член 376 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова предвижда, че всяка от страните създава вътрешна консултативна група по въпросите на устойчивото развитие, чиято функция е да предоставя съвети относно изпълнението на главата за търговията и устойчивото развитие.

В състава на вътрешните консултативни групи влизат независими представителни организации на гражданското общество при балансирано представителство на заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор, включително, наред с останалите, организации на работодателите и на работниците, неправителствени организации, икономически групировки, както и други имащи отношение заинтересовани страни.

Консултативната група на ЕС за Молдова е създадена в средата на 2015 г. и има членове от ЕИСК и от други европейски организации на гражданското общество.

Първото съвместно заседание на вътрешните консултативни групи на Молдова и ЕС се проведе на 7 юли 2015 г. в Кишинев.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement