Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue ametiaja (2020−2025) algul asus Séamus Boland Euroopa mitmekesisuse rühma esimehe ametikohale. Rühm kinnitas tema uue rolli uue ametiaja esimesel koosolekul 27. oktoobril.

Séamus Bolandi ametiajal on tähelepanu keskpunktis vaesus ja kodanikuühiskonna roll selle vastu võitlemisel. Kooskõlas selle teemaga hõlmavad rühma prioriteedid esimehe ametiajal 2020−2023 järgmist:

  • COVID-19 pandeemia ühiskondliku mõjuga tegelemine;
  • rohelise kokkuleppe elluviimine koostöös kõigi sidusrühmadega, tuginedes kestliku arengu eesmärgile „Kaotada kõikjal vaesesus mis tahes kujul“;
  • kodanikuühiskonna organisatsioonide, sh Euroopa platvormide kaasamine rühma töösse;
  • kõigi rühma liikmete kaasamine töösse ning tõhusa soolise tasakaalu säilitamine;
  • rühma töö tõhusam tutvustamine teistele institutsioonidele ja laiemale üldsusele.

Rühma esimehe kohale kandideerides oli Séamus Bolandi soov esindada kodanikuühiskonda ja tugevdada selle häält. Iirimaalt pärit Boland tegi ettepaneku tegeleda kodanikuühiskonna laiemate vajadustega ning tagada selle eesmärgi nimel komitee kvaliteetne töö ja tõhusad menetlused.

Euroopa mitmekesisuse rühma uut esimeest toetavad seitse aseesimeest:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) ja Ioannis Vardakastanis (EL).

Komitee täiskogu avaistungjärgul oktoobris määrati Euroopa mitmekesisuse rühma liikmeid erinevatele juhtivatele ametikohtadele. Cillian Lohan nimetati komitee teabevahetuse eest vastutavaks asepresidendiks.

Üksikasjalikum teave on kättesaadav rühma veebisaidil.