Séamus Boland er ny formand for Gruppen Diversitet Europa

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Med indledningen af EØSU's nye mandatperiode (2020-2025) overtog Séamus Boland formandskabet for Gruppen Diversitet Europa. Gruppen bekræftede hans nye rolle på det første møde i den nye mandatperiode, som blev afholdt den 27. oktober.

Séamus Boland vil under sit formandskab sætte fokus på emnet "fattigdom og civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen deraf". I overensstemmelse med dette emne vil gruppens prioriteter for embedsperioden 2020-2023 omfatte:

  • håndtering af konsekvenserne af covid-19 for samfundet
  • gennemførelse af den grønne pagt med alle berørte parter på basis af verdensmålet om at "udrydde fattigdom i alle afskygninger"
  • inddragelse af civilsamfundsorganisationer, herunder europæiske platforme, i gruppens arbejde
  • inddragelse af alle gruppens medlemmer i arbejdet samt opretholdelse af en god kønsbalance
  • mere effektiv promovering af gruppens arbejde over for de øvrige institutioner og den brede offentlighed.

Séamus Bolands kandidatur til formandsposten var drevet af ønsket om at tale civilsamfundets sag og styrke dets stemme. Den nye irske formand vil i den forbindelse arbejde på at imødekomme civilsamfundets overordnede behov og sikre arbejde af høj kvalitet og solide procedurer i EØSU.

Den nye formand vil lede Gruppen Diversitet Europa sammen med syv næstformænd:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) og Ioannis Vardakastanis (EL).

Under EØSU's konstituerende plenarforsamling i oktober udpegede forsamlingen medlemmer af Gruppen Diversitet Europa til forskellige lederroller. Blandt andet blev Cillian Lohan udpeget som næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation.

Nærmere oplysninger kan findes på gruppens hjemmeside.