Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Met de start van de nieuwe mandaatsperiode 2020-2025 van het EESC heeft Séamus Boland het voorzitterschap van de groep Diversiteit Europa opgenomen. De groep heeft dit tijdens haar eerste vergadering van de nieuwe mandaatsperiode op 27 oktober bevestigd.

“Armoede en de rol van maatschappelijke organisaties bij de bestrijding ervan” wordt het hoofdthema tijdens het voorzitterschap van de Ier Séamus Boland. In overeenstemming hiermee behoort het tot de prioriteiten van de groep voor de voorzitterstermijn 2020-2023 om:

  • de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de samenleving aan te pakken;
  • de Green Deal uit te voeren met alle belanghebbenden, op basis van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 1 van de VN: “armoede in al haar vormen overal uitbannen”;
  • maatschappelijke organisaties, met inbegrip van Europese platforms, een rol te geven bij de werkzaamheden van de groep;
  • alle leden van de groep bij de werkzaamheden te betrekken, met oog voor een sterk genderevenwicht;
  • de werkzaamheden van de groep doeltreffender uit te dragen ten overstaan van de andere EU-instellingen en het brede publiek.

Tijdens zijn voorzitterschap wil Séamus Boland de stem van het maatschappelijk middenveld luider laten weerklinken. Dat wil hij bereiken door de behoeften van het maatschappelijk middenveld in brede zin aan te pakken en door te zorgen voor hoge kwaliteit en solide procedures in het EESC.

De nieuwe voorzitter van de groep Diversiteit Europa wordt bijgestaan door zeven vicevoorzitters:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) en Ioannis Vardakastanis (EL).

Tijdens de constituerende zitting van het EESC in oktober kregen meerdere leden van de groep Diversiteit Europa belangrijke functies toegekend. Zo wordt Cillian Lohan EESC-vicevoorzitter voor Communicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de groep.