skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupině Různorodá Evropa bude v novém funkčním období EHSV (2020–2025) předsedat Séamus Boland. Do této funkce byl zvolen na první schůzi skupiny v tomto období dne 27. října.

Séamus Boland se hodlá zaměřit na otázku chudoby a na to, jak mohou organizace občanské společnosti přispět k jejímu zmírnění. V souvislosti s tím bude mít skupina během jeho mandátu v letech 2020–2023 tyto priority:

  • řešit důsledky, které má pandemie COVID-19 pro společnost,
  • provádět Zelenou dohodu pro Evropu se zapojením všech zainteresovaných stran v souladu s cílem udržitelného rozvoje „Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě“,
  • zapojit organizace občanské společnosti a také evropské platformy do práce skupiny,
  • zaručit, aby se na činnosti skupiny podíleli všichni její členové, a důsledně při tom dbát na vyvážený poměr mezi ženami a muži,
  • efektivněji o činnosti skupiny informovat ostatní orgány a širokou veřejnost.

Důvodem, proč se irský člen Séamus Boland o funkci předsedy ucházel, bylo odhodlání angažovat se v zájmu občanské společnosti a posílit její vliv. Dle jeho názoru je třeba se zabývat celkovými potřebami občanské společnosti a zajistit, aby EHSV v tomto ohledu odváděl kvalitní práci a uplatňoval účinné postupy.

Spolu s ním stanulo v čele skupiny Různorodá Evropa sedm místopředsedů:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) a Ioannis Vardakastanis (EL).

Na ustavujícím plenárním zasedání EHSV v říjnu byli někteří členové skupiny Různorodá Evropa jmenováni do významných pozic. Například Cillian Lohan byl zvolen místopředsedou EHSV pro komunikaci.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách skupiny.