Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Z początkiem nowej kadencji EKES-u (2020–2025) Séamus Boland objął przewodnictwo Grupy „Różnorodność Europy”. Grupa potwierdziła jego nową funkcję podczas pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, które odbyło się 27 października.

Mottem jego przewodnictwa będzie: „Ubóstwo a rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w jego zwalczaniu”. Zgodnie z tym zagadnieniem w latach 2020–2023 kadencja przewodniczącego będzie się opierać między innymi na następujących priorytetach:

  • uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na społeczeństwo,
  • wdrożenie Zielonego Ładu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na podstawie celu rozwoju zrównoważonego „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie”,
  • włączenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym europejskich platform, w prace Grupy,
  • zaangażowanie w prace wszystkich członków Grupy, a także utrzymanie odpowiedniej równowagi płci,
  • skuteczniejsza popularyzacja prac Grupy w innych instytucjach i szerszym gronie odbiorców.

Kandydatura Séamusa Bolanda została wysunięta w związku z pragnieniem większego zaangażowania się w sprawy społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia jego głosu. Irlandczyk zaproponował zajęcie się szeroko rozumianymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego i w tym celu zapewnieniem w EKES-ie wysokiej jakości prac i skutecznych procedur.

Będzie on przewodniczyć Grupie „Różnorodność Europy” wraz z siedmioma wiceprzewodniczącymi:

Pietrem Vittorio Barbierim (IT), Janem Dirxem (NL), Kingą Joó (HU), Rudolfem Kolbem (AT), Arianą Rodert (SE), Simem Tiainenem (FI) i Ioannisem Vardakastanisem (EL).

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej EKES-u w październiku wyznaczono członków Grupy „Różnorodność Europy” na różne stanowiska kierownicze. Na stanowisko wiceprzewodniczącego ds. komunikacji w EKES-ie mianowano Ciliana Lohana.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Grupy.