Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Simo Tiainen, Euroopa mitmekesisuse rühma liige ja Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu esindaja

ELi poliitika prioriteediks peavad jääma parem majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik tasakaal Euroopas ning ELi tööstuse ja ettevõtjate, sh põllumajandustootjate konkurentsivõime. Meie konkurentsivõime aluseks peaks olema säästev tootmine ning kestlik tööhõive ja majanduskasv. Ainult majanduslikult tugev Euroopa saab endale võtta juhirolli ja vastutuse. Kaubandusläbirääkimistel ei tohi kunagi seada ohtu selliseid Euroopa toidutootmise põhimõtteid nagu jätkusuutlikkus, ranged normid ja toiduga kindlustatus.

Põllumajandus on meie homsete strateegiliste, majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel võtmetähtsusega. Eurooplased soovivad edaspidigi süüa kestlikult toodetud ja ohutut toitu. Seepärast peab ühine põllumajanduspoliitika tagama tervisliku ja ohutu toidu, keskkonna- ja maastikukaitse, loomade heaolu, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmed, põllumajandustootjate elatise ja maapiirkondade elujõulisuse. EL peab kaitsma Euroopa põllumajandusmudelit, mis põhineb toiduainetega varustamise sõltumatuse ja säästvuse põhimõtetel. Ühist põllumajanduspoliitikat tuleks lihtsustada, vaja on vähem bürokraatiat ja rohkem subsidiaarsust.

Lisaks peaks ELi poliitika toetama metsade säästvat majandamist. EL vajab tugevat metsandusstrateegiat, mis võtab arvesse kõik kestlikkuse mõõtmed. Euroopas saaks sel juhul kasvatada rohkem puitu, aga ka muid tooteid ning see aitaks oluliselt kaasa uudse biomajanduse arengule, CO2-neutraalsusele ning töökohtade loomisele ja majanduskasvule. Metsa säästev majandamine, vajalikud CO2 sidujad ja elurikkuse säilitamise vajadus mitte ei välista, vaid täiendavad üksteist.