Jaké by měly být do budoucna priority politik EU?

skupina Různorodá Evropa v EHSV

autor: Simo Tiainen, člen skupiny Různorodá Evropa a zástupce finské Ústřední unie zemědělských výrobců a vlastníků lesů (MTK)

Prioritou politik EU musí být i nadále zajištění lepší hospodářské, sociální a regionální rovnováhy v Evropě a konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a podniků v EU, včetně těch zemědělských. Naše konkurenceschopnost by měla být založena na udržitelné výrobě, zaměstnanosti a hospodářském růstu. Pouze hospodářsky silná Evropa se může ujmout vedení a převzít odpovědnost. Při obchodních jednáních nesmí být nikdy ohroženy zásady, na nichž spočívá evropská produkce potravin, jako jsou udržitelnost, přísné normy a potravinové zabezpečení.

Zemědělství má z hlediska strategických, hospodářských, environmentálních a sociálních výzev, které nás v budoucnu čekají, mimořádný význam. Evropané chtějí i nadále konzumovat udržitelné a bezpečné potraviny. Společná zemědělská politika (SZP) proto musí poskytnou záruku v řadě oblastí, od přísunu zdravých a bezpečných potravin přes ochranu životního prostředí a krajiny, dobré životní podmínky zvířat, opatření ke zmírnění změny klimatu a adaptační opatření až po živobytí zemědělců a životaschopnost venkovských oblastí. Evropská unie musí hájit evropský model zemědělství založený na zásadách potravinové soběstačnosti a udržitelnosti. Je zapotřebí zjednodušit SZP, omezit byrokracii a ve větší míře uplatňovat zásadu subsidiarity.

V neposlední řadě by politiky EU měly podporovat udržitelné obhospodařování lesů. EU potřebuje účinnou strategii v oblasti lesnictví, v níž budou zohledněny všechny rozměry udržitelnosti. Takový přístup by umožnil produkovat v Evropě větší množství dřeva a dalších produktů a významně by přispěl k rozvoji nového druhu bioekonomiky, k úsilí o dosažení uhlíkové neutrality a k podpoře zaměstnanosti a růstu. Udržitelné obhospodařování lesů, nezbytné pohlcovače uhlíku a potřeba zachovat biologickou rozmanitost jsou navzájem plně slučitelné.