Af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Af Simo Tiainen, medlem af gruppen Diversitet Europa, der repræsenterer den finske centralorganisation for landbrugsproducenter og skovejere (MTK).

En bedre økonomisk, social og regional balance i Europa og de europæiske industriers, virksomheders samt landbrugeres konkurrenceevne bør fortsat prioriteres i EU's politikker. Vores konkurrenceevne bør baseres på bæredygtig produktion, beskæftigelse og økonomisk vækst. Kun et økonomisk stærkt EU kan påtage sig en førende rolle og et ansvar. I handelsforhandlinger bør man aldrig gå på kompromis med de europæiske principper for fødevareproduktion såsom bæredygtighed, høje standarder og fødevaresikkerhed.

Landbruget har afgørende betydning for kommende strategiske, økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. EU's borgere vil gerne kunne fortsætte med at spise bæredygtige og sikre fødevarer. Derfor skal den fælles landbrugspolitik garantere forsyningen af sunde og sikre fødevarer, beskyttelse af miljøet og landdistrikterne, dyrevelfærd, foranstaltninger til afbødning af og tilpasning til klimaændringer, landbrugernes livsgrundlag og landdistrikternes levedygtighed. EU skal forsvare den europæiske landbrugsmodel på grundlag af principperne om fødevaresuverænitet og bæredygtighed. Den fælles landbrugspolitik bør forenkles, og der bør være mindre bureaukrati og mere nærhed.

Endelig bør EU-politikkerne styrke bæredygtig skovforvaltning. EU har brug for en stærk skovstrategi, der tager hensyn til alle aspekter af bæredygtighed. Det vil gøre det muligt at producere mere tømmer og andre produkter i Europa og kan yde et væsentligt bidrag til udviklingen af en ny form for bioøkonomi, kulstofneutralitet samt beskæftigelse og vækst. Målene om bæredygtig skovforvaltning, de nødvendige kulstofdræn og behovet for at bevare biodiversiteten er fuldt forenelige med hinanden.