Komitee hoiatas oma Euroopa poolaasta rühma iga-aastasel konverentsil, mis toimus 31. mail veebiüritusena, et organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine ei ole enamikus ELi riikides kaugeltki rahuldav.

Teemal „Vastupidava Euroopa ülesehitamine – kodanikuühiskond ning riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad“ toimunud konverentsil võtsid sõna peakõnelejad ELi institutsioonidest, riikide majandus- ja sotsiaalnõukogudest, mõttekodadest ja ELi kodanikuühiskonna organisatsioonidest. Konverentsil keskenduti kolmele teemale: organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse, õiglane üleminek keskkonnahoidlikule, digitaalsele ja jätkusuutlikule Euroopa majandusele ning Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine.

Komitee president Christa Schweng avas arutelu, rõhutades ülesannet muuta käesolev kriis uuteks võimalusteks. Üks konkreetne probleem on taaste- ja vastupidavusrahastu potentsiaali edukas ärakasutamine. „Enamik liikmesriike ei konsulteerinud piisavalt organiseeritud kodanikuühiskonnaga või tegid seda liiga hilja,“ märkis Christa Schweng. „Praeguseks on koostatud riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad, mis erinevad oluliselt kvaliteedi ja metoodika poolest, ning meil on tõsiseid kahtlusi, kas kavad vastavad tegelikult kohapealsetele vajadustele.“

Itaalia majandus- ja sotsiaalnõukogu (CNEL) esimees Tiziano Treu ütles, et Euroopa tuleviku konverentsi roll on anda uus vorm Euroopa valitsemisele, mida tuleb lihtsustada ja tõhustada ning mis peab hõlmama konkreetseid reegleid, mille abil tagada organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine.

Euroopa poolaasta rühma aseesimees Luca Jahier ütles: „Tugevam nn kodanike sammas, mis hõlmab organiseeritud kodanikuühiskonda ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi koostöös riikide parlamentidega, on oluline, et tagada nõuetekohane järelevalve reformiprotsesside ja investeeringute üle ning õiguspäraste sidusrühmade vajalik kaasamine.“ (na)