EKES wzywa do rzeczywistego włączenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

Na dorocznej konferencji grupy ds. europejskiego semestru, która odbyła się zdalnie 31 maja, EKES zwrócił uwagę, że w większości krajów UE zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest dalekie od zadowalającego.

Na konferencji „Budowanie odpornej Europy – społeczeństwo obywatelskie a krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności” głos zabrali mówcy z instytucji unijnych, krajowych rad społeczno-gospodarczych, ośrodków analitycznych i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Skupiono się na trzech zagadnieniach: zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, sprawiedliwa transformacja w kierunku ekologicznej, cyfrowej i zrównoważonej gospodarki europejskiej oraz wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.

Debatę otworzyła przewodnicząca Komitetu Christa Schweng, która położyła nacisk na wyzwanie, jakim jest przekształcenie obecnego kryzysu w wachlarz nowych możliwości. Szczególnym wyzwaniem jest pełne wykorzystanie potencjału Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: Większość państw członkowskich nie przeprowadziła wystarczających konsultacji ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim lub uczyniła to zbyt późno – zauważyła Christa Schweng. Obecnie mamy do czynienia z szeregiem krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, które znacznie różnią się od siebie jakością i metodologią. Zastanawiamy się, czy naprawdę są one zgodne z potrzebami w terenie.

Tiziano Treu, przewodniczący włoskiej Krajowej Rady Gospodarki i Pracy (CNEL), powiedział, że rolą Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zarysowanie nowej formy sprawowania rządów w Europie, która musi być uproszczona i skuteczniejsza oraz zawierać odpowiednie zasady zapewniające zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Wiceprzewodniczący grupy ds. europejskiego semestru Luca Jahier stwierdził: Silny „filar obywatelski”, obejmujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie oraz władze regionalne i lokalne, w przymierzu z parlamentami krajowymi, będzie miał kluczowe znaczenie, by zagwarantować, że reformy i inwestycje są odpowiednio monitorowane i zapewniają niezbędne zaangażowanie uprawnionych zainteresowanych podmiotów. (na)