EHSV vyzývá ke skutečnému zapojení organizované občanské společnosti do provádění národních plánů pro oživení a odolnost

Zapojení organizované občanské společnosti není ve většině zemí EU ani zdaleka uspokojivé, upozornil EHSV na výroční konferenci své Skupiny pro evropský semestr, která se uskutečnila na dálku dne 31. května.

Na konferenci na téma Budování odolné Evropy – Občanská společnost a národní plány pro oživení a odolnost zazněly příspěvky zástupců unijních institucí, národních hospodářských a sociálních rad, analytických středisek a organizací občanské společnosti EU. Konference se zaměřila na tři témata: zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost, spravedlivý přechod na zelené, digitální a udržitelné evropské hospodářství a provádění evropského pilíře sociálních práv.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng ve svém úvodním proslovu zdůraznila, že je třeba proměnit tuto krizi v sérii nových příležitostí. Jedním z hlavních úkolů bude úspěšně zúročit potenciál Nástroje pro oživení a odolnost: „Většina členských států neprovedla dostatečné konzultace s organizovanou občanskou společností, nebo tak učinila příliš pozdě,“ podotkla předsedkyně Schweng. „V současnosti je situace taková, že se jednotlivé národní plány pro oživení a odolnost vzájemně velmi liší co do kvality a metodiky. Je tedy zcela namístě položit si otázku, jestli tyto plány skutečně odpovídají potřebám v praxi.“

Tiziano Treu, předseda italské národní hospodářské a sociální rady (CNEL), uvedl, že úlohou konference o budoucnosti Evropy je navrhnout v hlavních obrysech novou podobu evropské správy věcí veřejných, kterou je třeba zjednodušit a zefektivnit a jež musí zahrnovat odpovídající pravidla pro zapojení organizované občanské společnosti.

Místopředseda Skupiny pro evropský semestr Luca Jahier prohlásil: „Silnější ‚občanský pilíř‘, tvořený organizovanou občanskou společností a regionálními a místními orgány v alianci s vnitrostátními parlamenty, bude mít zásadní význam pro řádné monitorování reformních procesů a investic a nezbytné zapojení legitimních zainteresovaných stran.“ (na)