A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek megvalósítása: az EGSZB a szervezett civil társadalom tényleges bevonását kéri

A szervezett civil társadalom bevonása messze nem kielégítő a legtöbb uniós országban, figyelmeztetett az EGSZB az európai szemeszterrel foglalkozó csoportjának május 31-én, távülésként megrendezett éves konferenciáján.

A reziliens Európa megteremtése – A civil társadalom és a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek című konferencián az uniós intézmények, a nemzeti gazdasági és szociális tanácsok, agytrösztök és uniós civil társadalmi szervezetek elismert képviselői szólaltak fel. A konferencia három témát járt körül: a szervezett civil társadalom bevonása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe, a zöld, digitális és fenntartható európai gazdaság felé való igazságos átmenet, valamint a szociális jogok európai pillérének végrehajtása.

Christa Schweng, az EGSZB elnöke nyitotta meg a vitát, hangsúlyozva azt a kihívást, hogy a válságból új lehetőségeket tudjunk kovácsolni. Az egyik konkrét kihívás a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben rejlő lehetőségek sikeres kiaknázása: „A legtöbb tagállam nem folytatott megfelelő konzultációt a szervezett civil társadalommal, vagy túl későn kerített erre sort” – jegyezte meg Christa Schweng. „Ennek következtében most számos különböző nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv készült el, amelyek minősége és módszertana jelentősen eltér egymástól, és valóban feltehetjük a kérdést, hogy ezek a tervek ténylegesen megfelelnek-e a helyi igényeknek.”

Tiziano Treu, az Olasz Gazdasági és Munkaügyi Nemzeti Tanács (CNEL) elnöke elmondta, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia szerepe az, hogy felvázolja az európai kormányzás új, egyszerűbbé és hatékonyabbá tett formáját, amely megfelelő szabályokat tartalmaz a szervezett civil társadalom bevonásának biztosításához.

Luca Jahier, az „Európai szemeszter” csoport alelnöke így nyilatkozott: „Egy erősebb polgári pillér, amely magában foglalja a szervezett civil társadalmat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat, a nemzeti parlamentekkel szövetkezve, döntő fontosságú lesz a reformfolyamatok és a beruházások megfelelő nyomonkövetésének biztosításához és a legitim érdekelt felek szükséges bevonásának megvalósításához.” (na)