Η ΕΟΚΕ εκλέγει την Αυστριακή Christa Schweng στην ηγεσία της

This page is also available in

Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης: η νέα Πρόεδρος είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την ενότητα και τη φήμη της ΕΟΚΕ και να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της στην συμβολή για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ

 

Η Αυστριακή Christa Schweng είναι η 33η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και η πέμπτη γυναίκα επικεφαλής του οργάνου της ΕΕ που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών από την ίδρυσή της το 1958. Οι δύο νέοι αντιπρόεδροι που εκλέχτηκαν για να τη συνδράμουν στην ηγεσία της ΕΟΚΕ είναι η Giulia Barbucci (Ιταλία), αρμόδια για τον προϋπολογισμό και ο Cillian Lohan (Ιρλανδία), αρμόδιος για την επικοινωνία.

Η ΕΟΚΕ όρισε τη νέα ηγεσία της στις 28 Οκτωβρίου, τη δεύτερη ημέρα της τριήμερης εναρκτήριας συνόδου ολομέλειάς της. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας της ΕΟΚΕ για την περίοδο 2020-2025, με πάνω από το 40 % των 329 μελών της να είναι νέα. Λόγω των αυστηρών περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ολόκληρη η εναρκτήρια σύνοδος πραγματοποιείται διαδικτυακά, με εξαίρεση τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως αλλά υπό την προεδρία αυτοπροσώπως του πρεσβύτερου μέλους της ΕΟΚΕ, κ. Raymond Coumont, από το κενό ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά τον διορισμό της, η κ. Schweng δήλωσε:«Αυτή η θητεία θα χαρακτηριστεί από τη νόσο COVID-19 και, δυστυχώς, από περιόδους αβεβαιότητας και σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών, εξαιτίας των οποίων οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν και οι εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αναπτύξουμε ένα όραμα για μια νέα Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19 και να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ΕΟΚΕ μας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη και στη μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Παράλληλα, θα εργαστούμε για την ανοικοδόμηση μιας ΕΟΚΕ πιο ενωμένης και αποτελεσματικής που θα χαίρει της εκτίμησης όλων.»

Για τον λόγο αυτό, το σύνθημα της νέας Προεδρίας της κ. Schweng είναι «Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης».

Η νέα Πρόεδρος δεσμεύτηκε να αναλάβει αμέσως δράση για την αποκατάσταση τόσο της φήμης και της αξιοπιστίας της ΕΟΚΕ, αφού επανέλαβε τη σταθερή δέσμευσή της για την καταπολέμηση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

«Χρειαζόμαστε μια ΕΟΚΕ ενωμένη που να πληροί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα, μια ΕΟΚΕ με άψογη εικόνα», δήλωσε η κ. Schweng, προσθέτοντας ότι ο κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη της ΕΟΚΕ και ο Εσωτερικός Κανονισμός θα ενισχυθούν ήδη από την αρχή της θητείας της.

Δεδομένου ότι η Προεδρία της ΕΟΚΕ αλλάζει στα μέσα της εκάστοτε εντολής, η θητεία του νέου Προεδρείου με επικεφαλής την κ. Schweng, η οποία διαδέχεται τον προκάτοχό της Luca Jahier, θα διαρκέσει δυόμισι έτη, έως τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόγραμμα της Προέδρου θα βασίζεται σε προτεραιότητες συνακόλουθες με το όραμά της για μια Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19· μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες θα ευδοκιμούν και θα ζουν σε μια ανοικτή και βασιζόμενη σε αξίες κοινωνία: μια Ευρώπη οικονομικής ευημερίας· μια Ευρώπη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· και μια Ευρώπη περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Η τέταρτη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΟΚΕ θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μια σημαντική πρωτοβουλία που θα πρέπει να δώσει στους Ευρωπαίους το αίσθημα οικείωσης της ΕΕ· στη Διάσκεψη, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν σημαντικά ενωσιακά θέματα, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ.

Στο πρόγραμμα της Προέδρου υποστηρίζεται ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να καταστεί νοοτροπία και βάση για μια ανταγωνιστική οικονομία, χωρίς κανείς να αφήνεται στο περιθώριο. Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε τομέα πολιτικής.

Η εκλεγείσα αντιπρόεδρος για τον προϋπολογισμό, κ. Barbucci, δήλωσε: «Είναι δική μας ευθύνη να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η ΕΕ και το μοναδικό κοινωνικό της μοντέλο μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση μιας λύσης εξόδου από την κρίση. Σε τούτους τους δύσκολους καιρούς, η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Είμαστε η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην Ευρώπη. Κάθε μέρα εργαζόμαστε σκληρά για την προώθηση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής ΕΕ».

Ο νέος αντιπρόεδρος αρμόδιος για την επικοινωνία, κ. Lohan, δήλωσε: «Η συμβολή της ΕΟΚΕ είναι το απαύγασμα της ακούραστης δουλειάς μας για τη δημιουργία αξιόλογων μοναδικών προοπτικών που, αναμφίβολα, έχουν την υποστήριξη διαφόρων ομάδων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Το έργο μας πρέπει να προσεγγίσει δυνατά και με σαφήνεια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Και θα στραφούμε και προς την άλλη κατεύθυνση - στα δίκτυα που διαθέτουμε στις χώρες μας, σε μια αναδραστική διαδικασία που θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε εκείνες τις λύσεις που θα έχουν αποτελέσματα για όλους· θα δώσουμε το παράδειγμα επαναφέροντας την ενεργό συμμετοχή στη συμμετοχική δημοκρατία.»

Η Πρόεδρος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα κατά την ομιλία της η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως κατά την εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας στις 29 Οκτωβρίου. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

 

Ιστορικό

 

  • Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται με απλή πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνόδου ολομέλειας. Επιλέγονται εκ περιτροπής από καθεμία από τις τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ (Ομάδα των Εργοδοτών, Ομάδα των Εργαζομένων και Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας») για θητεία δυόμισι ετών. Αυτό σημαίνει ότι εκλέγονται δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε θητείας της ΕΟΚΕ — στην αρχή και στα μέσα της θητείας. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ και εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στις σχέσεις της με άλλα όργανα και οργανισμούς. Οι δύο Αντιπρόεδροι, οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ των μελών των δύο Ομάδων στις οποίες δεν ανήκει ο Πρόεδρος, είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τον προϋπολογισμό, αντίστοιχα.
  • Η ΕΟΚΕ αριθμεί 329 μέλη, τα οποία προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη της ΕΟΚΕ επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια, εργάζονται ανεξάρτητα, προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Τα μέλη αυτά δεν είναι πολιτικοί, αλλά εργοδότες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως γεωργοί, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων καταναλωτών, εκπρόσωποι της κοινωνικής οικονομίας, των ΜΜΕ, επαγγελματίες και ενώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, τον εθελοντικό τομέα, την ισότητα των φύλων, τη νεολαία, την ακαδημαϊκή κοινότητα κ.λπ. Η νέα θητεία της ΕΟΚΕ — η 16η θητεία της από τη σύστασή της το 1958 — θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.