EØSU vælger østrigske Christa Schweng til sin toppost

This page is also available in

Forenet for EU's fremtid: den nye formand er opsat på at genopbygge EØSU's sammenhold og omdømme og bevise udvalgets merværdi i forbindelse med at påvirke udformningen af politikker på EU-niveau

 

Østrigske Christa Schweng er blevet den 33. formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og den femte kvinde til at lede dette EU-organ, som siden oprettelsen i 1958 har repræsenteret det organiserede civilsamfund. De to nye næstformænd, der slutter sig til hende ved roret i EØSU, er Giulia Barbucci (Italien) for budget og Cillian Lohan (Irland) for kommunikation.

EØSU udpegede sin nye ledelse den 28. oktober på andendagen af den tre dage lange konstituerende plenarforsamling. Dermed blev EØSU's mandatperiode 2020-2025 sparket i gang med over 40 % nye medlemmer blandt de i alt 329 medlemmer. På grund af strenge covid‑19‑restriktioner blev hele den konstituerende plenarforsamling afholdt online med udtagelse af åbningsseancen, som blev afholdt på afstand, men ledet personlig af EØSU's ældste medlem, Raymond Coumont, fra en tom plenarsal i Europa-Parlamentet.

Efter sin udpegelse udtalte Christa Schweng: Denne mandatperiode vil blive præget af covid-19 og desværre af en tid med usikkerhed og økonomiske og sociale vanskeligheder, hvor virksomheder vil kæmpe for at overleve, og arbejdstagere vil miste deres job. På denne baggrund er der mere end nogen sinde brug for, at vi står sammen, udvikler en vision for et nyt Europa efter covid-19 og gør vores yderste for at sikre, at vores udvalg yder et betydeligt bidrag til Europas genopretning og fremtidige modstandsdygtighed. Dette vil gå hånd i hånd med genetableringen af et mere forenet, effektivt og værdsat EØSU.

Derfor er mottoet for Christa Schwengs nye formandskab Forenet for EU's fremtid.

Den nye formand svor, at hun vil gøre en øjeblikkelig indsats for at genoprette EØSU's omdømme og genopbygge tilliden til institutionen, efter at den for nyligt gentog sit faste tilsagn om at bekæmpe chikane på arbejdspladsen.

"Vi har brug for et udvalg, der er forenet og opfylder de højeste etiske standarder, et udvalg med et fremragende omdømme, sagde Christa Schweng og tilføjede, at EØSU's adfærdskodeks for medlemmer og forretningsordenen vil blive styrket i begyndelsen af hendes embedsperiode.

Eftersom formandskabet for EØSU skifter halvejs inde i mandatperioden, vil det nye præsidium anført af Christa Schweng, som overtager posten fra sin forgænger Luca Jahier, vare to og et halvt år, frem til marts 2023.

Formandens program vil bygge på følgende prioriteter, som er i tråd med hendes vision om et Europa efter covid-19, hvor borgerne kan trives og bo i et åbent og værdibaseret samfund: et økonomisk velstående Europa, et socialt rummeligt Europa og et miljømæssigt bæredygtigt Europa.

Den fjerde prioritet er at sikre, at EØSU kommer til at spille en afgørende rolle i konferencen om Europas fremtid, som er et vigtigt initiativ, der skal give europæerne en følelse af ejerskab over for EU, ved at de får mulighed for at drøfte vigtige EU-emner med henblik på at forbedre den måde, Unionen fungerer på.

Formandens program fremhæver, at bæredygtig udvikling skal blive en tankegang og et grundlag for en konkurrencedygtig økonomi, hvor ingen lades i stikken. Den digitale og den grønne omstilling bør integreres i alle politikområder.

Den valgte næstformand for budget, Giulia Barbucci, udtalte: Det er vores ansvar at vise de europæiske borgere, at EU og dets enestående sociale model kan bidrage til at overvinde krisen. I denne vanskelige tid spiller EØSU en vigtig rolle. Vi er talerør for det organiserede civilsamfund og arbejdsmarkedets parter i Europa. Vi arbejder hver dag hårdt for at fremme demokrati og skabe et mere deltagerorienteret EU.

Den nye næstformand for kommunikation, Cillian Lohan, sagde: EØSU's resultater er slutproduktet af vores utrættelige arbejde for at fremsætte værdifulde og enestående perspektiver, som på kritisk vis støttes af forskellige grupper inden for det organiserede civilsamfund. Vores arbejde skal nå klart og tydeligt ud til EU-institutionerne. Og vi vil ligeledes række ud i den modsatte retning – til vores hjemlige netværk – i en løbende proces, som vil hjælpe os med at udforme de løsninger, der sikrer resultater for alle, og gå forrest med et godt eksempel og bringe aktiv deltagelse tilbage i det deltagelsesbaserede demokrati.

Formanden vil præsentere programmet i sin tale, som holdes på afstand under den konstituerende plenarforsamling den 29. oktober. Plenarforsamlingen kan følges her.

Baggrund

 

  • Christa Schweng (AT): Formand for EØSU, formand for EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab fra 2018 til 2020, Arbejdsgivergruppen – formandens webside
  • Giulia Barbucci (IT): Næstformand for EØSU, medlem af finans- og budgetudvalget, Arbejdstagergruppen – næstformandens webside (budget)
  • Cillian Lohan (IE): Næstformand for EØSU, talsmand for kategorien "Forbrugere og miljø", Gruppen Diversitet Europa – næstformandens webside (kommunikation)
  • Formanden og de to næstformænd vælges ved simpelt flertal under den konstituerende plenarforsamling. De vælges på skift fra hver af EØSU's tre grupper (Arbejdsgivergruppen, Arbejdstagergruppen og Gruppen Diversitet Europa) for en periode på to og et halvt år. Det vil sige, at de vælges to gange under hver mandatperiode i EØSU – i begyndelsen og midtvejs. Formanden leder udvalgets aktiviteter og repræsenterer EØSU i forbindelserne med andre institutioner og organer. De to næstformænd, der vælges blandt medlemmerne af de to grupper, som formanden ikke tilhører, er ansvarlige for henholdsvis budget og kommunikation.
  • EØSU består af 329 medlemmer fra EU's 27 medlemsstater. De indstilles af de nationale regeringer og udpeges af Rådet for Den Europæiske Union for en femårig periode. De arbejder derefter uafhængigt i alle EU-borgeres interesse. Medlemmerne er ikke politikere, men arbejdsgivere, fagforeningsfolk og repræsentanter for forskellige samfundssektorer såsom landbrugs-, forbruger- og miljøorganisationer, den sociale økonomi, SMV'er, liberale erhverv samt sammenslutninger, som repræsenterer personer med handicap, den frivillige sektor, ligestilling, de unge, universitetsverdenen osv. EØSU's nye mandatperiode – den 16. siden udvalgets oprettelse i 1958 – løber fra oktober 2020 til september 2025.