Člani EESO na najvišji položaj v instituciji izvolili avstrijsko članico Christo Schweng

This page is also available in

Združeni za prihodnost Evrope: nova predsednica je odločena obnoviti enotnost in ugled EESO ter dokazati njegovo dodano vrednost pri oblikovanju politik na ravni EU

 

Avstrijska članica Christa Schweng je postala 33. predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in od njegove ustanovitve leta 1958 peta ženska na čelu tega organa EU, ki zastopa organizirano civilno družbo. V vodstvo EESO sta bila izvoljena tudi Giulia Barbucci (Italija) kot podpredsednica, pristojna za proračun, in Cillian Lohan (Irska) kot podpredsednik, pristojen za komuniciranje.

EESO je novo vodstvo izvolil 28. oktobra, na drugi dan tridnevnega konstitutivnega plenarnega zasedanja. S tem se je za EESO začelo mandatno obdobje 2020–2025, v katerem je več kot 40 % od 329 njegovih članov novih. Zaradi strogih omejitev, povezanih s pandemijo COVID-19, konstitutivno zasedanje v celoti poteka prek spleta, z izjemo otvoritvene seje, ki je sicer potekala na daljavo, vendar ji je iz prazne polkrožne dvorane Evropskega parlamenta osebno predsedoval najstarejši član EESO Raymond Coumont.

Christa Schweng je po izvolitvi dejala: Ta mandat bo zaznamovala pandemija COVID-19, žal pa bo to tudi čas negotovosti ter ekonomskih in socialnih stisk, v katerem se bodo podjetja borila za preživetje, delavci pa ostajali brez dela. Zdaj je še toliko pomembneje, da združimo moči, oblikujemo vizijo za prenovljeno Evropo po COVID-19 in storimo vse, kar je v naši moči, da bo naš Odbor pomembno prispeval k okrevanju Evrope in njeni odpornosti v prihodnje. Obenem pa moramo okrepiti enotnost in učinkovitost EESO ter mu povrniti ugled.

Zato je geslo predsedovanja Christe Schweng Združeni za prihodnost Evrope.

Nova predsednica se je zavezala, da bo nemudoma začela s prizadevanji za povrnitev ugleda EESO ter obnovitev zaupanja v nstitucijo, potem ko je ta nedavno ponovno poudarila svojo trdno zavezanost boju proti trpinčenju na delovnem mestu.

Potrebujemo odbor, ki je enoten in izpolnjuje najvišje etične standarde, odbor z brezhibnim ugledom, je dejala Christa Schweng ter napovedala okrepitev kodeksa ravnanja članov in poslovnika EESO že na začetku njenega mandata.

Ožje predsedstvo EESO se zamenja sredi mandatnega obdobja. To pomeni, da bo mandat novega predsedstva pod vodstvom Christe Schweng, ki je predsedovanje prevzela od Luce Jahierja, trajal dve leti in pol, tj. do marca 2023.

Program predsednice bo temeljil na naslednjih prednostnih nalogah, ki so v skladu z njeno vizijo Evrope po pandemiji COVID-19, ki državljanom omogoča, da uspevajo in živijo v odprti družbi, ki temelji na vrednotah: Evropa, ki je gospodarsko uspešna, socialno vključujoča in okoljsko trajnostna.

Četrta prednostna naloga je poskrbeti, da bo imel EESO bistveno vlogo na konferenci o prihodnosti Evrope. Gre za pomembno pobudo za izboljšanje delovanja EU, ki bo Evropejcem omogočila, da se vključijo v razpravo o osrednjih temah EU in jim tako dala občutek pripadnosti evropskemu projektu.

Predsednica v svojem programu navaja, da bi moral trajnostni razvoj postati način razmišljanja in podlaga za konkurenčno gospodarstvo, v katerem nihče ne sme biti zapostavljen. Digitalni in zeleni prehod bi bilo treba širše vključiti v vsa področja politike.

Novoizvoljena podpredsednica, pristojna za proračun, Giulia Barbucci je dejala: Naša naloga je, da evropskim državljanom pokažemo, da sta nam EU in njen edinstveni socialni model lahko v pomoč pri premagovanju krize. V teh težkih časih mora EESO odigrati pomembno vlogo. Smo glas organizirane civilne družbe in socialnih partnerjev v Evropi. Vsak dan si močno prizadevamo za krepitev demokracije in bolj participativno EU.

Novi podpredsednik, pristojen za komuniciranje, Cillian Lohan, je dejal: Dosežki EESO so rezultat naših neumornih prizadevanj za oblikovanje dragocenih in edinstvenih stališč, ki imajo podporo različnih skupin organizirane civilne družbe – kar je odločilnega pomena. Naša sporočila morajo institucije EU slišati jasno in glasno. Vedno znova pa se bomo obračali tudi v drugo smer – k našim domačim mrežam v državah članicah, da bi skupaj z njimi zasnovali rešitve, ki bodo v korist vsem. Pri tem želimo dajati zgled, da bi aktivna udeležba ljudi spet postala del participativne demokracije.

Predsednica bo program predstavila v svojem govoru 29. oktobra na konstitutivnem plenarnem zasedanju, ki bo potekalo na daljavo. Njenemu govoru lahko prisluhnite tukaj.

Ozadje

 

  • Christa Schweng (AT): predsednica EESO, predsednica strokovne skupine EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo v obdobju 2018–2020, skupina delodajalcev – spletna stran predsednice
  • Predsednik EESO in oba podpredsednika so izvoljeni z navadno večino na konstitutivnem zasedanju skupščine. Izvoljeni so po načelu rotacije iz vsake od treh skupin EESO (skupina delodajalcev, skupina delojemalcev in skupina Raznolikost Evrope), in sicer za obdobje dveh let in pol. To pomeni, da se vodstvo EESO v vsakem mandatu zamenja dvakrat – na začetku in sredi mandata. Predsednik je odgovoren za pravilno izvajanje dejavnosti Odbora ter zastopa EESO v odnosih z drugimi institucijami in organi. Podpredsednika, izbrana izmed članov tistih dveh skupin, katerima ne pripada predsednik, sta pristojna za komuniciranje oziroma za proračun.
  • EESO sestavlja 329 članov iz 27 držav članic. Predlagajo jih nacionalne vlade, imenuje pa jih Svet Evropske unije za obdobje petih let. Nato delujejo neodvisno v interesu vseh državljanov EU. Člani niso politiki, temveč delodajalci, sindikalisti in predstavniki različnih segmentov družbe, kot so kmetijske, potrošniške in okoljske organizacije, socialna ekonomija, mala in srednja podjetja, samostojni poklici in združenja, ki zastopajo invalide, sektor prostovoljstva, enakost spolov, mladi, visokošolski zavodi itd. Novi mandat EESO – šestnajsti po vrsti od njegove ustanovitve leta 1958 – traja od oktobra 2020 do septembra 2025.