Az EGSZB megválasztja az osztrák Christa Schwenget vezető tisztségére

This page is also available in

Együtt Európa jövőjéért: az új elnök elkötelezett amellett, hogy újjáépítse az EGSZB egységét és hírnevét, és megmutassa a szakpolitikák kialakításának uniós szintű befolyásolása terén érvényesülő hozzáadott értékét.

 

Az osztrák Christa Schweng lett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 33. elnöke és az ötödik nő, aki 1958-as létrehozása óta vezeti a szervezett civil társadalmat képviselő uniós szervet. A két új alelnök, akiket az EGSZB elnöki tisztére választottak, a költségvetésért felelős Giulia Barbucci (Olaszország) és a kommunikációért felelős Cillian Lohan (Írország).

Az EGSZB október 28-án, a háromnapos alakuló plenáris ülésének második napján nevezte ki új vezetőjét. Ez jelenti az EGSZB 2020–2025-ös mandátumidőszakának kezdetét, amelyben a 329 tag több mint 40%-a új. A Covid19-hez kapcsolódó szigorú korlátozások miatt az alakuló ülés az interneten zajlik, a nyitóülés kivételével, amelyre ugyan távülésként, de személyesen az EGSZB legidősebb tagja, Raymond Coumont elnökletével, az Európai Parlament üres ülésterméből került sor.

Kinevezését követően Christa Schweng a következőket mondta: Ezt a mandátumidőszakot sajnos a Covid19, bizonytalan idők, valamint gazdasági és társadalmi nehézségek fogják jellemezni, ahol a vállalkozások a túlélésért küzdenek, a munkavállalók pedig elvesztik munkahelyeiket. A jelenlegi helyzetben minden eddiginél jobban össze kell fognunk erőinket, ki kell dolgoznunk egy új, a Covid19 utáni Európára vonatkozó jövőképet, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy bizottságunk hathatósan hozzájáruljon az európai helyreállításhoz és a jövőbeli ellenálló képességhez. Ennek együtt kell járnia egy egységesebb, hatékonyabb és általánosan elismert EGSZB újjáépítésével.

Ezért Christa Schweng új elnökségének mottója: Együtt Európa jövőjéért.

Az új elnök ígéretet tett arra, hogy azonnal fellép az EGSZB hírnevének és az intézménybe vetett bizalomnak a helyreállítása érdekében, miután a bizottság a közelmúltban megerősítette szilárd elkötelezettségét a munkahelyi zaklatás elleni küzdelem iránt.

Egységes és a legszigorúbb etikai normáknak megfelelő, kitűnő imázzsal rendelkező EGSZB-re van szükségünk – mondta Christa Schweng, hozzátéve, hogy mandátumának kezdetekor meg fogják erősíteni az EGSZB tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és az eljárási szabályzatot.

Mivel az EGSZB Elnöki Testületének összetétele hivatali idejének félidejében változik, az elődjétől, Luca Jahiertől átvett, Christa Schweng által vezetett új Elnökség megbízatása két és fél évig, 2023 márciusáig tart.

Az elnök programja a következő prioritásokon alapul, amelyek összhangban állnak a Covid19 utáni Európára vonatkozó jövőképével, amely lehetővé teszi polgárai számára, hogy egy nyílt és értékalapú társadalomban élhessenek és boldogulhassanak: egy olyan Európa, amely gazdaságilag virágzó, egy olyan Európa, amely társadalmilag befogadó és egy olyan Európa, amely környezetileg fenntartható.

A negyedik prioritás annak biztosítása, hogy az EGSZB alapvető szerepet játsszon az Európa jövőjéről szóló konferencián. Ez egy olyan fontos kezdeményezés, amely az EU működésének javítása érdekében azt a célt tűzi ki, hogy az európaiak magukénak érezzék az EU-t, lehetővé téve számukra a főbb uniós témák megvitatását.

Az elnök programja amellett érvel, hogy a fenntartható fejlődésnek a versenyképes gazdaság gondolkodásmódjává és alapjává kell válnia, és senkit sem szabad hátrahagyni. A digitális és zöld átállást minden szakpolitikai területen általánosan érvényesíteni kell.

A költségvetésért felelős, megválasztott alelnök, Giulia Barbucci kifejtette: Felelősségünk, hogy megmutassuk az európai polgároknak, hogy az EU és annak egyedülálló szociális modellje segíthet abban, hogy megmutatja a válságból kivezető utat. Ezekben az érzékeny időkben az EGSZB-re kulcsfontosságú szerep hárul. Mi vagyunk az európai szervezett civil társadalom és szociális partnerek szócsöve. Minden nap keményen dolgozunk a demokrácia előmozdításán és egy még inkább részvételen alapuló EU kialakításán.

A kommunikációért felelős új alelnök, Cillian Lohan így nyilatkozott: Az EGSZB hozzájárulásai az arra irányuló fáradhatatlan munkánk eredményei, hogy olyan értékes, egyedülálló szempontokat mutassunk be, amelyek — kulcsfontosságú módon — a szervezett civil társadalom különböző csoportjainak támogatását élvezik. Munkánknak hallhatóan és egyértelműen el kell jutniuk az uniós intézményekhez. A másik irányba is el fogunk érni: otthoni hálózatainkhoz is eljutunk majd egy iteratív folyamat keretében, amely segíteni fog bennünket abban, hogy olyan megoldásokat dolgozzunk ki, amelyek mindenki számára hasznosak lesznek, és jó példával járjunk elöl, visszahelyezve az aktív részvételt a részvételi demokráciába.

Az elnök a programot beszédében ismerteti majd, amelyre távülés keretében, az október 29-i alakuló plenáris ülésen kerül sor. A beszéd itt követhető.

Háttér

 

  • Christa Schweng (AT): az EGSZB elnöke, az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekciójának elnöke (2018–2020), Munkaadók csoportja – az elnök weboldala
  • Giulia Barbucci (IT): az EGSZB alelnöke, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja, Munkavállalók csoportja – az alelnök weboldala (költségvetés)
  • Cillian Lohan (IE): az EGSZB alelnöke, a „Fogyasztó- és környezetvédelem” kategória szóvivője, Sokféleség Európája csoport – az alelnök weboldala (kommunikáció)
  • Az EGSZB elnökét és a két alelnököt egyszerű többséggel választják meg az alakuló plenáris ülésen. A tagokat az EGSZB három csoportjából (Munkaadók csoportja, Munkavállalók csoportja és Sokféleség Európája csoport) választják ki rotációs alapon, két és fél évre. Ez azt jelenti, hogy az EGSZB minden egyes hivatali ideje alatt kétszer választják meg őket – a hivatali idő elején és közepén. Az elnök felelős az EGSZB zökkenőmentes munkavégzéséért, és ő képviseli az EGSZB-t a többi intézménnyel és más szervekkel fenntartott kapcsolatokban. A két alelnököt annak a két csoportnak a tagjai közül választják, amelyeknek az elnök nem tagja. Egyikük a kommunikációért, másikuk a költségvetésért felel.
  • Az EGSZB-nek 329 tagja van a 27 tagállamból. A nemzeti kormányok jelölése alapján az Európai Unió Tanácsa nevezi ki őket öt évre. Ezt követően kormányuktól függetlenül dolgoznak, valamennyi uniós polgár érdekeit képviselve. A tagok nem politikusok, hanem munkaadók, szakszervezeti képviselők vagy olyan különféle társadalmi ágazatok képviselői, amelyek például mezőgazdasági termelőket, fogyasztó- és környezetvédelmi szervezeteket, a szociális gazdaságot, kkv-kat, szakembereket és olyan szervezeteket fognak össze, amelyek egyebek mellett a fogyatékossággal élők, az önkéntesek, a nemek közötti egyenlőségért küzdők, az ifjúság és a tudományos körök érdekeit képviselik. Az EGSZB új hivatali ideje – 1958. évi létrehozása óta a 16. – 2020 októberétől 2025 szeptemberéig tart.