Į svarbiausias EESRK pareigas išrinkta austrė Christa Schweng

This page is also available in

Susivieniję dėl Europos ateities: naujoji pirmininkė pasiryžusi atkurti EESRK vienybę, atstatyti jo reputaciją ir parodyti Komiteto pridėtinę vertę darant poveikį politikos formavimui ES lygmeniu

 

Austrijai atstovaujanti Christa Schweng tapo 33-iąja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininke ir yra penktoji moteris, kuriai patikėtas organizuotai pilietinei visuomenei atstovaujančio ES organo vairas nuo jo įsteigimo 1958 m. EESRK vadovauti taip pat išrinkti du nauji pirmininko pavaduotojai: Giulia Barbucci (Italija) bus atsakinga už biudžetą ir Cilllian Lohan (Airija) – už komunikaciją.

Savo naujus vadovus EESRK paskyrė spalio 28 d., antrąją trijų dienų steigiamosios plenarinės sesijos dieną. Tai yra EESRK 2020–2025 m. kadencijos pradžia. Iš 329 Komiteto narių daugiau kaip 40 proc. yra nauji. Dėl su COVID-19 susijusių griežtų apribojimų visa steigiamoji plenarinė sesija vyksta virtualiai, išskyrus jos atidarymą, kuris vyko nuotoliniu būdu, tačiau iš tuščios Europos Parlamento Didžiosios posėdžių salės fiziškai pirmininkaujant vyriausiam EESRK nariui Raymond Coumont.

Po paskyrimo C. Schweng kalbėjo: Šią kadenciją lydės COVID-19 ir, deja, netikrumas ir ekonominiai bei socialiniai sunkumai, įmonėms visomis jėgomis bandant išlikti ir darbuotojams netenkant darbo. Labiau nei bet kada mums reikia suvienyti jėgas ir susikurti stipresnės Europos po COVID-19 viziją ir daryti viską, ką galime, kad mūsų Komitetas galėtų svariai prisidėti prie Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo ateityje. Kartu sieksime atkurti vieningesnį, veiksmingesnį ir labai gerbiamą EESRK.

Todėl naujo C. Schweng pirmininkavimo laikotarpio šūkis yra Susivieniję dėl Europos ateities.

Naujoji pirmininkė pasižadėjo nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų atstatyta EESRK reputacija ir susigrąžintas pasitikėjimas institucija Komitetui neseniai tvirtai įsipareigojus kovoti su priekabiavimu darbo vietoje.

Mums reikia vieningo ir aukščiausių etikos standartų besilaikančio Komiteto, turinčio nepriekaištingą įvaizdį, – kalbėjo C. Schweng ir pridūrė, kad dar kadencijos pradžioje bus sustiprintas EESRK Narių elgesio kodeksas ir Darbo tvarkos taisyklės.

Kadangi įpusėjus kadencijai keičiasi EESRK prezidiumas, Luca Jahier pakeičianti C. Schweng naujajam biurui vadovaus dvejus su puse metų, iki 2023 m. kovo mėn.

Pirmininkės darbo programa remsis šiais prioritetais – klestinčios ekonomikos Europa, socialiai įtraukia Europa ir ekologiškai tvaria Europa – kurie atitinka jos viziją, kad Europa po COVID-19 turėtų suteikti žmonėms galimybę klestėti ir gyventi atviroje ir vertybėmis grindžiamoje visuomenėje.

Ketvirtasis prioritetas – užtikrinti svarbų EESRK vaidmenį Konferencijoje dėl Europos ateities. Konferencija yra svarbi iniciatyva, kuria siekiama paskatinti europiečius prisiimti atsakomybę už ES sudarant jiems sąlygas aptarti pagrindinius ES klausimus ir taip pagerinti ES veikimą.

Pirmininkės darbo programoje nurodoma, kad darnus vystymasis turėtų tapti mąstymo pagrindu ir juo turėtų remtis konkurencinė ekonomika, kuri nė vieno nepalieka nuošalyje. Tiek skaitmeninė, tiek žalioji pertvarka turėtų būti integruotos į visas politikos sritis.

Išrinktoji už biudžetą atsakinga pirmininko pavaduotoja G. Barbucci pažymėjo, kad mums tenka atsakomybė Europos piliečiams parodyti, kad ES, taikydama unikalų socialinį modelį, gali padėti išbristi iš krizės. Šiuo sudėtingu metu svarbus vaidmuo tenka EESRK. Mes esame organizuotos pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių balsas Europoje. Kiekvieną dieną stengiamės propaguoti demokratiją ir skatinti aktyvesnį dalyvavimą ES.

Už komunikaciją atsakingas naujasis pirmininko pavaduotojas C. Lohan kalbėjo: EESRK indėlis rodo mūsų nenuilstamą darbą siekiant perteikti vertingą išskirtinę perspektyvą, kurią – o tai yra labai svarbu – remia įvairios organizuotos pilietinės visuomenės grupės. Apie savo darbą ES institucijoms turime pranešti garsiai ir aiškiai. Be to, užtikrinsime sklaidą ir kita kryptimi, per savo vidaus tinklus taikydami kartotinį procesą, leisiantį mums parengti visiems naudingus sprendimus ir padėsiantį aktyvų dalyvavimą sugrąžinti į dalyvaujamąją demokratiją.

Savo darbo programą pirmininkė pristatys spalio 29 d. nuotoliniu būdu vyksiančios steigiamosios plenarinės sesijos metu skaitomoje kalboje. Plenarinę sesiją galima sekti čia.

Bendroji informacija

 

  • Pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai steigiamojoje plenarinėje sesijoje renkami paprasta balsų dauguma. Rotacijos principu jie renkami iš kiekvienos iš trijų EESRK grupių (Darbdavių grupės, Darbuotojų grupės ir grupės „Įvairovė Europa“) dvejų su puse metų kadencijai. Tai reiškia, kad per kiekvieną EESRK kadenciją jie renkami du kartus – jos pradžioje ir viduryje. Pirmininkas atsako už sklandžią Komiteto veiklą ir atstovauja EESRK santykiuose su kitomis institucijomis ir organais. Du pirmininko pavaduotojai renkami iš kitų dviejų grupių, kurioms nepriklauso pirmininkas, ir yra atitinkamai atsakingi už komunikaciją ir biudžetą.
  • EESRK sudaro 329 nariai, atstovaujantys visoms 27 ES valstybėms narėms. EESRK narius nacionalinių vyriausybių teikimu penkerių metų kadencijai skiria Europos Sąjungos Taryba. Paskirti nariai dirba nepriklausomai, atstovaudami visų ES piliečių interesams. Komiteto nariai nėra politikai, jie yra darbdaviai, profesinių sąjungų ir įvairių visuomenės grupių, pavyzdžiui, ūkininkų, vartotojų ir aplinkos apsaugos organizacijų, socialinės ekonomikos, MVĮ, profesinių grupių ir asociacijų, atstovaujančių neįgaliesiems, savanoriškos veiklos sektoriaus, lyčių lygybės srities, jaunimo, akademinės bendruomenės ir kt. atstovai. Naujoji EESRK kadencija yra 16-oji nuo jo įsteigimo 1958 m. ir tęsis nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2025 m. rugsėjo mėn.