Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier διαβεβαιώνει τον Επίτροπο κ. Gentiloni για την πλήρη υποστήριξή του στη δέσμη μέτρων ανάκαμψης COVID-19 της Επιτροπής την παραμονή της συνόδου κορυφής της ΕΕ.

O Πρόεδρος κ. Jahier, επέκρινε την πρόσφατη πρόταση του Συμβουλίου της ΕΕ να δοθεί στις εθνικές κυβερνήσεις η εξουσία να προβάλλουν βέτο σε προγράμματα μεταρρύθμισης μιας χώρας στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων. Στη συζήτηση με τον κ. Paolo Gentiloni, επίτροπο οικονομίας, στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ, ο κ. Jahier δήλωσε ότι η ΕΟΚΕ στηρίζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Jahier δήλωσε ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της κρίσης COVID-19, αρχικά με τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για την άρση του δημοσιονομικού ελλείμματος και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και κατόπιν με την προτεινόμενη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης, κινητοποιώντας περίπου 5 τρισεκατομμύρια ευρώ - σχεδόν ισοδύναμο με το πενταπλάσιο του Σχεδίου Μάρσαλ - για την αντιμετώπιση των μαζικών συνεπειών της πανδημίας.

«Θέλουμε να γνωρίζετε ότι ολόκληρη η ΕΟΚΕ είναι μαζί σας, με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, σε αυτήν τη μάχη για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας - μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στην πρόκληση, να μην προβαίνει σε επικίνδυνες υποχωρήσεις και πάνω απ 'όλα να μην καταλήξει σε αποτυχία που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε καταστροφικές κοινωνικές αναταραχές μετά το καλοκαίρι», δήλωσε ο κ. Jahier στον επίτροπο κ. Gentiloni.

Ο κ. Gentiloni υπογράμμισε ότι η COVID-19 είχε τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και προκάλεσε το μεγαλύτερο οικονομικό σοκ μετά τη Μεγάλη Ύφεση. «Η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και των αξιών μας θα παραμείνει η κύρια γραμμή άμυνάς μας ενάντια στον ιό και την κρίση. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί μια ισχυρή ανάκαμψη από την κρίση.»

Συνέχισε λέγοντας ότι «Η απουσία οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μεταξύ κρατών και περιφερειών της ΕΕ αποτελεί απειλή για την πολιτική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Για να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, για να είμαστε ανθεκτικοί σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς και για να ενισχύσουμε τη σύγκλιση στην ΕΕ, χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις τώρα περισσότερο από ποτέ.»

Ο κ. Jahier επανέλαβε την έντονη κριτική που είχε ασκήσει σε προηγούμενη δήλωση σχετικά με τις αντιπροτάσεις που πρότεινε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Charles Michel προκειμένου η δέσμη μέτρων να γίνει αποδεκτή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του προϋπολογισμού του ΠΔΠ και τη διαχείριση της δέσμης.

Αν και είναι πολύ μικρή σε απόλυτους όρους, η προτεινόμενη μείωση του συνολικού πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ 2020-2024 από 1 100 δισεκατομμυρίων ευρώ της πρότασης της Επιτροπής του Μαΐου 2020 σε 1 074,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι η πρώτη μείωση σε πραγματικές τιμές στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα επηρεάσει τα βασικά ταμεία της ΕΕ όσον αφορά τη βοήθεια χωρών και περιφερειών που υστερούν. Πάνω απ 'όλα, τόνισε ο κ. Jahier, θα αποτελέσει την αφετηρία διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό ΠΔΠ, θέτοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ για διαρθρωτική δράση σε έναν επικίνδυνο δρόμο συνεχώς συρρικνούμενης φιλοδοξίας.

Η ΕΟΚΕ επικρίνει ακόμη περισσότερο την πρόταση για διαχωρισμό της διαχείρισης της δέσμης μέτρων μεταξύ της Επιτροπής (ΠΔΠ) και των εθνικών κυβερνήσεων (Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης). Αυτό θα σήμαινε μετατόπιση από την ολοκληρωμένη διαχείριση, δίνοντας στην Επιτροπή μόχλευση από έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό, σε έναν προϋπολογισμό που είναι κατακερματισμένος σε τουλάχιστον δύο μέρη.

Ακόμα πιο ανησυχητικό, είπε ο κ. Jahier, ήταν η χθεσινοβραδινή πρόταση να δοθεί βέτο σε επιμέρους χώρες με τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών οικονομικών της ΕΕ, εάν αντιτίθενται σε προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων. Τούτο, δήλωσε, θα σηματοδοτήσει μια οριστική, διαρθρωτική διάσπαση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη.

Ένα άλλο καίριο ζήτημα που ήθελε να συζητήσει η ολομέλεια της ΕΟΚΕ με τον επίτροπο κ. Gentiloni αφορά τη χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου να ακυρώσει μια ευρωπαϊκή απόφαση του 2016, η οποία θα επέβαλλε στην Ιρλανδία να απαιτήσει επιστροφή φόρων ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Apple.

Η ΕΟΚΕ υποστήριξε τις προσπάθειες της Επιτροπής να υποχρεώσει τη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας να πληρώσει περισσότερους φόρους και επομένως να διορθώσει μια κατάφωρη αδικία. Ο κ. Jahier εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή την προηγούμενη ημέρα για τον τερματισμό του ακατάλληλου και μη βιώσιμου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Ερωτηθείς για την πρόοδο όσον αφορά τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, ο κ. Gentiloni σκιαγράφησε την πορεία των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας παγκόσμιας ή, ελλείψει αυτής, μιας πανευρωπαϊκής συμφωνίας που θα παρείχε στην ΕΕ τους αναγκαίους ίδιους πόρους.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής», δήλωσε ο κ. Gentiloni. «Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις λόγω πολιτικών, τεχνικών και διεθνών προβλημάτων. Υπάρχει όμως κάτι πολύ θετικό: έχουμε μια αυξανόμενη απαίτηση από την κοινή γνώμη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την επιτροπή σας και από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και έχουμε την ευκαιρία από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει ισχυρότερους ίδιους πόρους για την αποπληρωμή του κοινού αυτού χρέους.»

Κατέληξε δε: «Ναι, πρέπει πράγματι να έχουμε ισχυρότερους ίδιους πόρους για να πετύχει αυτό το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης. Επειδή η εμπειρία της Ένωσής μας δείχνει ότι πρόκειται για απολύτως εξαιρετική πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά εάν λειτουργήσει, εάν πραγματοποιήσει καλές επενδύσεις, εάν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, και εάν είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τους ίδιους πόρους για την αποπληρωμή αυτού του χρέους, σας διαβεβαιώνω ότι, όπως πάντα στην ΕΕ, αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο για να οικοδομήσουμε στο μέλλον, σε περίπτωση αντιμετώπισης μιας άλλης κρίσης ή επίτευξης ενός νέου κοινού στόχου.» (dm)