EESRK pirmininkas Luca Jahier Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse pažadėjo Komisijos nariui Paolo Gentiloni visapusišką paramą dėl Komisijos ekonomikos gaivinimo po COVID-19 priemonių rinkinio

Pirmininkas L. Jahier sukritikavo ES Tarybos neseniai pateiktą pasiūlymą suteikti nacionalinėms vyriausybėms įgaliojimus vetuoti šalies reformų programas pagal šį rinkinį. EESRK plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje su už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni Luca Jahier patvirtino, kad Europos Komisiją remia visas Komitetas.

Luca Jahier pažymėjo, kad Komisija ryžtingai stojo į kovą su COVID-19 krizės iššūkiais: ji pirmiausia iš anksto patvirtino priemones, kuriomis atsisakoma biudžeto deficitui ir valstybės pagalbai taikomų taisyklių, o vėliau pasiūlė priemonių rinkinį „New Generation EU“, kuriam sutelkiama maždaug 5 trln. EUR – apytiksliai penkis kartus daugiau lėšų nei pagal Maršalo planą – didžiulėmis pandemijos pasekmėms šalinti.

„Mes norime, kad jūs žinotumėte, jog visas EESRK yra kartu su jumis, Komisija ir Parlamentu, šioje kovoje siekiant tinkamo susitarimo – susitarimo, kuris atitiktų kylantį iššūkį, kuris mūsų nepriverstų pavojingai atsitraukti ir, svarbiausia, kuris nesusidurtų su kliūtimis, dėl kurių pasibaigus vasarai Europą apimtų pragaištinga socialinė suirutė“, – Luca Javier sakė Komisijos nariui Paolo Gentiloni.

Paolo Gentiloni pabrėžė, kad COVID-19 padarė didžiulį ekonominį ir socialinį poveikį ir sukėlė didžiausią ekonominį šoką nuo Didžiosios depresijos. „Mūsų visuomenės atsparumas ir mūsų vertybės išliks mūsų pagrindine gynybos nuo viruso ir krizės priemone. Ypatingai svarbu užtikrinti tvirtą atsigavimą po krizės.“

Jis pridūrė, kad „ES valstybių ir regionų ekonominės ir socialinės konvergencijos stoka kelia grėsmę politiniam Europos projekto tvarumui. Jei norime užtikrinti tvarų ekonomikos atsigavimą, būti atsparūs būsimiems sukrėtimams ir sustiprinti konvergenciją ES, dabar labiau nei bet kada anksčiau mums reikia didelių investicijų ir reformų“.

Kaip ir ankstesniame pareiškime, Luca Jahier dar kartą griežtai sukritikavo atsakomuosius pasiūlymus, kuriuos neseniai pateikė Tarybos pirmininkas Charles Michel, kad priemonių rinkinys taptų priimtinas valstybių ir vyriausybių vadovams, ypač dėl DFP biudžeto sumažinimo ir priemonių rinkinio valdymo.

Nors siūlomas lėšų sumažinimas absoliučiais skaičiais yra labai mažas, bendrojo 2020–2024 m. ES daugiamečio biudžeto sumažinimas nuo 1 100 mlrd. EUR, kaip nurodyta Komisijos 2020 m. gegužės mėn. pasiūlyme, iki 1 074,3 mlrd. EUR būtų pirmasis istorijoje realus ES biudžeto sumažinimas realia išraiška. Tai turėtų neigiamo poveikio pagrindiniams ES fondams, skirtiems padėti atsiliekančioms šalims ir regionams. Visų svarbiausia, kaip pabrėžė Luca Javier, tai taps atspirties tašku derybose dėl būsimos DFP, o struktūriniams veiksmams skirtas ES biudžetas pasuks pavojingu vis didesnio mažinimo ambicijų keliu.

EESRK dar kritiškiau įvertino pasiūlymą padalyti priemonių rinkinio valdymą į dvi dalis: Komisijai (DFP) ir nacionalinėms vyriausybėms (priemonė „New Generation EU“). Tai reikštų perėjimą nuo integruoto valdymo, suteikiančio Komisijai galimybę maksimaliai išnaudoti padidintą biudžetą, prie biudžeto, kuris yra suskaidytas mažiausiai į dvi dalis.

Dar didesnį susirūpinimą, pasak Lucos Jahier, kelia vakarykštis pasiūlymas atskiroms šalims suteikti galimybę kaip paskutine priemone pasinaudoti veto teise, sušaukiant neeilinį ES finansų ministrų posėdį, jei jos prieštarauja valstybės narės siūlomoms reformoms pagal priemonių rinkinį. Jis pabrėžė, kad tai būtų galutinis struktūrinis Europos biudžeto skilimas – pavojingas ir nepriimtinas poslinkis.

Dar vienas itin opus klausimas, kurį EESRK asamblėja norėjo aptarti su Komisijos nariu Paolo Gentiloni, buvo vakar Teisingumo Teismo priimtas sprendimas panaikinti 2016 m. Europos sprendimą, pagal kurį Airija privalėjo iš įmonės „Apple“ susigrąžinti suteiktas mokesčių lengvatas, kurių vertė siekia 13 mlrd. EUR.

EESRK parėmė Komisijos pastangas priversti didžiąsias technologijų įmones mokėti daugiau mokesčių ir taip ištaisyti šiurkščią neteisybę. Luca Jahier taip pat teigiamai įvertino Komisijos prieš dieną pateiktus pasiūlymus panaikinti netinkamą ir nepakeliamą mokesčių konkurenciją tarp valstybių narių.

Paklaustas apie skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo pažangą, Paolo Gentiloni apibūdino situaciją derybose, skirtose pasiekti pasaulinį arba, jei to nepavyktų, ES masto susitarimą, kuris suteiktų ES labai reikalingų nuosavų išteklių.

„Kalbėsiu be jokių užuolankų, – pasakė Paolo Gentiloni. – Lengvų sprendimų nėra, nes esama įvairių politinių, techninių ir tarptautinių problemų. Tačiau yra vienas labai teigiamas dalykas: vis garsiau skamba visuomenės, Europos Parlamento, jūsų Komiteto ir suinteresuotųjų subjektų reikalavimai. Ir dabar turime galimybę, nes valstybės narės supranta, kad Komisijai reikia daugiau nuosavų išteklių, kad grąžintų šią bendrą skolą.“

Baigdamas savo kalbą, jis pabrėžė: „Taip, norint sėkmingai įgyvendinti šią priemonę „New Generation EU“, neabejotinai reikia turėti daugiau nuosavų išteklių. Nes mūsų Sąjungos patirtis rodo, kad ši iniciatyva – visiškai išskirtinė. Ji nebus įgyvendinama nuolat, tačiau jei ji bus veiksminga, jei suteiks gerų investicijų, jei padės modernizuoti mūsų ekonomiką ir jei galėsime padidinti nuosavus išteklius šiai skolai grąžinti, užtikrinu jums, kad, kaip visada Europos Sąjungoje, tai bus precedentas, kuriuo bus galima remtis ateityje, kai kils kita krizė arba reikės siekti naujo bendro tikslo“. (dm)