EU:n ja Moldovan kansalaisyhteiskuntafoorumi

This page is also available in

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014, ja se tuli täysimääräisesti voimaan 1. heinäkuuta 2016.

EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen institutionaalisissa ja yleisissä säännöksissä sekä loppusäännöksissä (442 artikla) määrätään perustettavaksi kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka tehtävänä on edistää molempien osapuolten kansalaisyhteiskuntien edustajien säännöllisiä kokouksia, jotta ne voidaan pitää ajan tasalla ja saadaan kannanottoja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta. Näin ollen foorumi täydentää EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen puitteissa olemassa olevia poliittisia elimiä ja tarjoaa molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata täytäntöönpanoprosessia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ja valmistella suosituksia asianomaisille viranomaisille.

Foorumin jäsenyydestä on määrätty 442 artiklassa seuraavasti: ”Se muodostuu EU:n puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista, mukaan lukien Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet, sekä Moldovan tasavallan puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista.”

EU:n ja Moldovan välinen kansalaisyhteiskuntafoorumi perustettiin 10. toukokuuta 2016. Siinä on jäseniä kummaltakin puolelta. EU:n puolelta kansalaisyhteiskuntafoorumiin kuuluu jäseniä ETSK:sta ja kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisista verkostoista (Eurochambres, BusinessEurope, EAY, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumi).

Foorumi voi esittää suosituksia assosiaationeuvostolle (ministeritaso), minkä lisäksi assosiaatiokomitean (ylempi virkamiestaso) ja parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan on järjestettävä säännöllinen yhteydenpito edustajiensa kanssa heidän näkemystensä kuulemiseksi assosiaatiosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta (443 artikla).