EU:n ja Moldovan kansalaisyhteiskuntafoorumi

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014, ja se tuli täysimääräisesti voimaan 1. heinäkuuta 2016.

EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen institutionaalisissa, yleisissä ja loppumääräyksissä (442 artikla) edellytetään, että perustetaan kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka tehtävänä on edistää molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan edustajien säännöllisiä tapaamisia, ”jotta nämä pysyvät ajan tasalla tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja voivat antaa siihen oman panoksensa”. Näin ollen foorumi täydentää EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen puitteissa olemassa olevia poliittisia elimiä ja tarjoaa molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata täytäntöönpanoprosessia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ja valmistella suosituksia asianomaisille viranomaisille.

Foorumin jäsenyydestä on määrätty 442 artiklassa seuraavasti: ”Se muodostuu EU:n puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista, mukaan lukien Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet, sekä Moldovan tasavallan puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista.”

EU:n ja Moldovan välinen kansalaisyhteiskuntafoorumi perustettiin 10. toukokuuta 2016. Siinä on jäseniä molemmilta osapuolilta. EU:n puolelta kansalaisyhteiskuntafoorumiin kuuluu jäseniä ETSK:sta ja kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisista verkostoista (BusinessEurope, European Services Forum, ITUC, EPSU, Euro Coop, Euroopan vammaisfoorumi ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumi).

Foorumi voi esittää suosituksia assosiaationeuvostolle (ministeritaso), minkä lisäksi assosiaatiokomitean (ylempi virkamiestaso) ja parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan on järjestettävä säännöllinen yhteydenpito foorumin edustajien kanssa saadakseen näiltä näkemyksiä siitä, miten assosiaatiosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa (443 artikla).