Platforma civilnog društva EU-a i Moldove

This page is also available in

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Moldove potpisan je 27. lipnja 2014., a na snagu je stupio 1. srpnja 2016.

Institucionalnim, općim i završnim odredbama Sporazuma (članak 412.) predviđena je uspostava Platforme civilnog društva, čija je zadaća promicanje redovitog sastajanja predstavnika civilnog društva obiju strana „kako bi bili informirani o provedbi Sporazuma te joj doprinosili“. Stoga ta Platforma predstavlja dopunu političkim tijelima osnovanima u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove te organizacijama civilnog društva s obje strane omogućuje praćenje procesa provedbe iz perspektive civilnog društva i iznošenje preporuka nadležnim tijelima.

Članstvo je uređeno člankom 442., kojim je predviđeno da će se Platforma „sastojati od predstavnika civilnog društva na strani EU-a, uključujući članove EGSO-a, te predstavnika civilnog društva na strani Republike Moldove“.

Platforma civilnog društva EU-a i Moldove osnovana je 10. svibnja 2016. i ima članove s obiju strana. Iz EU-a to su članovi EGSO-a i predstavnici europskih mreža civilnog društva (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe i Forum civilnog društva Istočnog partnerstva).

Platforma može iznositi preporuke Vijeću za pridruživanje (na ministarskoj razini). Povrh toga, Odbor za pridruživanje (na razini viših državnih službenika) i Parlamentarni odbor za pridruživanje dužni su održavati redovne odnose s njezinim predstavnicima kako bi bili upoznati s njihovim stajalištima o postizanju ciljeva Sporazuma o pridruživanju (članak 443.).