Platforma societății civile UE-Moldova

Acordul de asociere UE-Moldova a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016.

Dispozițiile instituționale, generale și finale ale Acordului de asociere UE-Moldova (articolul 442) prevăd instituirea unei platforme a societății civile, însărcinată cu organizarea de reuniuni periodice ale reprezentanților societății civile din ambele părți, „cu scopul de a-i informa pe acești reprezentanți și a culege opiniile lor cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord”. Astfel, platforma completează organismele politice existente în cadrul Acordului de asociere UE-Moldova și permite organizațiilor societății civile ale ambelor părți să monitorizeze punerea în aplicare a procesului din perspectiva societății civile și să elaboreze recomandări pentru autoritățile relevante.

Statutul de membru al platformei este prevăzut la articolul 442: „Aceasta este compusă din reprezentanți ai societății civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic și Social European, și din reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova”.

Platforma societății civile UE-Moldova a fost instituită la 10 mai 2016 și cuprinde membri de fiecare parte. Din partea UE, aceasta include membri ai CESE și membri din cadrul rețelelor societății civile europene (BusinessEurope, Forumul European al Serviciilor, Confederația Internațională a Sindicatelor, Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice, Euro Coop, Forumul european al persoanelor cu handicap și Forumul societății civile al Parteneriatului estic).

Platforma poate face recomandări Consiliului de asociere (la nivel ministerial); totodată, Consiliul de asociere (la nivel de înalți funcționari) și Comitetul parlamentar de asociere sunt obligate să organizeze contacte periodice cu reprezentanții acesteia, pentru a lua notă de punctele lor de vedere cu privire la îndeplinirea obiectivelor Acordului de asociere (articolul 443).