ES ir Moldovos pilietinės visuomenės platforma

This page is also available in

ES ir Moldovos asociacijos susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. birželio 27 d., o visos jo nuostatos įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.

ES ir Moldovos asociacijos susitarimo institucinėse, bendrosiose ir baigiamosiose nuostatose (442 straipsnis) numatyta įsteigti Pilietinės visuomenės platformą, kurios užduotis – skatinti reguliarius abiejų Šalių pilietinės visuomenės atstovų susitikimus, siekiant šiuos atstovus „informuoti apie šio susitarimo įgyvendinimą ir gauti tam būtinos informacijos“. Taigi platforma papildo ES ir Moldovos asociacijos susitarimo politinių institucijų sistemą ir sudaro sąlygas abiejų Šalių pilietinės visuomenės organizacijoms stebėti įgyvendinimo procesą iš pilietinės visuomenės perspektyvos ir rengti rekomendacijas atitinkamoms valdžios institucijoms.

Platformos narystė apibrėžta 442 straipsnyje: „Ją sudaro ES pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant EESRK narius, ir Moldovos Respublikos pilietinės visuomenės atstovai.“

ES ir Moldovos pilietinės visuomenės platforma buvo įsteigta 2016 m. gegužės 10 d. ir jai priklauso nariai iš abiejų pusių. Europos Sąjungai atstovauja EESRK nariai ir Europos pilietinės visuomenės tinklų („BusinessEurope“, Europos paslaugų forumo, Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos, Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos, Europos vartotojų kooperatyvų bendrijos „Euro Coop“, Europos neįgaliųjų forumo ir Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo) atstovai.

Platforma gali teikti rekomendacijas Asociacijos tarybai (ministrų lygiu); be to, Asociacijos komitetas (vyresniųjų valstybės tarnautojų lygiu) ir Parlamentinis asociacijos komitetas privalo organizuoti nuolatinius ryšius su jos atstovais, kad išsiaiškintų jų požiūrį į Asociacijos susitarimo siekius (443 straipsnis).