Hledání nové podoby Moravskoslezského kraje v zájmu zajištění sociálně spravedlivé transformace

V rámci českého předsednictví Rady EU uspořádá dne 11. října 2022 skupina Organizace občanské společnosti jako jedna ze tří skupin Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Ostravě konferenci na téma Hledání nové podoby Moravskoslezského kraje v zájmu zajištění sociálně spravedlivé transformace.

Akce se uskuteční ve Světě techniky, který se nachází v areálu Dolní Vítkovice, od 10:00 do 16:00 za účasti následujících významných hostí:

  • Anna Hubáčková, česká ministryně životního prostředí,
  • Tomáš Macura, primátor města Ostrava,
  • Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý předseda vlády České republiky a bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti,
  • Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a člen skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV.

Konference se zaměří na to, jak se Moravskoslezskému kraji coby jednomu ze tří českých uhelných regionů daří v transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jedná se o příležitost představit a sdílet osvědčené postupy a příklady úspěšných řešení. Bude zde rovněž možno diskutovat o výzvách, které před tímto krajem stojí na cestě k sociálně spravedlivé transformaci.

Na konferenci se sejdou členové EHSV, zástupci akademické obce, místní organizace občanské společnosti a zástupci regionálních a vnitrostátních orgánů.

Bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny, francouzštiny a češtiny i zpět do těchto jazyků.

Akce proběhne v prezenčním režimu a bude přenášena on-line. Registrace je nyní uzavřena.

@CSOGroupEESC #JustTransition

Downloads

Speakers of the conference 11/10/2022
List of participants