Členové EHSV vedli na zářijovém plenárním zasedání diskusi s místopředsedou Komise Margaritisem Schinasem, při níž Komisi vyzvali, aby byla při provádění nové Evropské strategie v oblasti péče ambiciózní. Zaměřili se při tom na pracovníky ve zdravotnictví, na jejich dovednosti, vzdělání a pracovní podmínky a zdůraznili, že nezbytným předpokladem pro zajištění úspěchu evropského prostoru pro zdravotní data je nastolení důvěry.

Členové EHSV vedli na svém plenárním zasedání dne 22. září diskuzi s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro podporu evropského způsobu života Margaritisem Schinasem, v níž se věnovali iniciativám EU v oblasti zdravotní politiky.
„EHSV podporuje veškeré iniciativy EU, jejichž cílem je vytvořit evropskou zdravotní unii a posílit odolnost a připravenost na případné budoucí hrozby,“ prohlásila při této příležitosti předsedkyně EHSV Christa Schweng.

„Jde nám o to ukázat, že zdravotnictví není jen oblast politiky, ale že vypovídá o tom, kdo vlastně jsme, a jako takové tvoří součást modelu otevřené společnosti, který prosazujeme, tj. našeho evropského způsobu života,“ zdůraznil Margaritis Schinas.

EHSV, který jako první instituce EU vyzval k vytvoření evropské zdravotní unie, přijal stanoviska ke dvěma nedávným iniciativám Komise v oblasti zdraví, jejichž cílem je zajistit pro všechny obyvatele Evropy cenově dostupnou a kvalitní zdravotní péči.

Ve svém stanovisku týkajícím se evropského prostoru pro zdravotní data EHSV ocenil příslušný návrh Komise, neboť podle něj nabízí skvělou příležitost, jak posílit postavení jednotlivců, aby získali přístup k osobním údajům o zdravotním stavu a kontrolu nad nimi. Zároveň souhlasí s tím, aby byla spuštěna rozsáhlá veřejná komunikační kampaň, díky níž by lidé lépe porozuměli přínosům sdílení zdravotních dat a získali v tento systém důvěru.

„Důvěra bude naprosto rozhodující. Občané se musí ztotožnit s tím, že jsou jejich data využívána k dalším účelům, ať už ke zlepšení veřejných služeb, nebo třeba k boji proti nemocem či výzkumnými pracovníky k vývoji inovativních řešení,“ uvedl zpravodaj stanoviska Gonçalo Lobo Xavier.

Dále přijal EHSV rovněž stanovisko ke strategii týkající se pracovníků ve zdravotnictví a péče, v němž vyzývá k ambiciózní strategii v oblasti péče zaměřené na lidi, která by zlepšila zdravotní péči a dlouhodobou péči v celé EU a zajistila, aby ve všech členských státech či v jednotlivých regionech v rámci každé země platily stejné normy kvality. Kromě toho Výbor navrhuje zavést Evropskou záruku v oblasti péče s cílem zajistit, aby každý, kdo žije v EU, měl přístup k cenově dostupným pečovatelským službám.

„Systém péče vypovídá o kvalitě našeho evropského způsobu života, který musí být sociálně spravedlivý a inkluzivní,“ uvedla zpravodajka stanoviska Zoe Tzotze-Lanara.

Spoluzpravodaj stanoviska Danko Relić pak vyzdvihl, že je zapotřebí, aby ve zdravotnictví působili vzdělaní, kvalifikovaní a motivovaní pracovníci. „Musíme jim však nabídnout dobré pracovní podmínky a zajistit odpovídající plat, rozumnou pracovní dobu, dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a také záruku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ zdůraznil Danko Relić. (ll)