Szeptemberi plenáris ülésén, az Európai Bizottság alelnökével, Margarítisz Szhinásszal folytatott vita során az EGSZB arra ösztönözte az Európai Bizottságot, hogy legyen ambiciózus az új európai gondozási stratégia végrehajtása terén. Az EGSZB az egészségügyi dolgozókra és készségeikre, oktatásukra és munkakörülményeikre helyezte a hangsúlyt, és az európai egészségügyi adattér sikerének legfontosabb előfeltételeként jelölte meg a bizalomépítést.

Szeptember 22-i plenáris ülésén az EGSZB az európai életmód előmozdításával foglalkozó biztos és egyben az Európai Bizottság alelnöke, Margarítisz Szhinász részvételével vitát tartott az EU egészségpolitikai kezdeményezéseiről.
Christa Schweng, az EGSZB elnöke elmondta: „Az EGSZB támogat minden olyan uniós kezdeményezést, amely egy európai egészségügyi unió létrehozására, illetve a jövőbeli lehetséges fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség és felkészültség növelésére irányul.”

Margarítisz Szhinász hangsúlyozta: „Meg akarjuk mutatni, hogy az egészségügy nemcsak egy politika, hanem öndefiníciónk része, és egyben része a nyílt társadalom általunk képviselt modelljének, egész európai életmódunknak is.”

Az EGSZB volt az az uniós intézmény, amely elsőként szorgalmazta egy európai egészségügyi unió létrehozását, most pedig véleményeket fogadott el az Európai Bizottság egészségüggyel kapcsolatos két közelmúltbeli kezdeményezéséről, amelyek azt kívánják biztosítani, hogy minden európai hozzájusson a megfizethető és színvonalas egészségügyi ellátáshoz.

Az európai egészségügyi adattérről (EHDS) szóló véleményben az EGSZB méltatta az EHDS-re vonatkozó javaslatot, amelyben kiváló lehetőséget lát arra, hogy az egyének hozzáférhessenek személyes egészségügyi adataikhoz és ellenőrizhessék azokat. Jelezte, hogy támogatna egy, a nagyközönségre irányuló nagyszabású kommunikációs kampányt, amelynek célja, hogy az emberek jobban megértsék az adatmegosztási folyamat előnyeit, és bízzanak a rendszerben.

„A bizalom alapvetően fontos lesz. Nem szabad, hogy a polgároknak kényelmetlen érzéseik legyenek az adataik felhasználásával kapcsolatban, sem akkor, amikor a közszolgáltatások javítására használják fel azokat, sem akkor, amikor a kutatók betegségek leküzdésére és innovatív megoldások kifejlesztésére veszik igénybe őket” – fejtette ki a vélemény előadója, Gonçalo Lobo Xavier.

Az EGSZB emellett elfogadott egy másik, az egészségügyi munkaerőre és a gondozásra irányuló stratégiát tárgyaló véleményt is. Ebben olyan, ambiciózus és emberközpontú ellátási stratégiát szorgalmazott, amely EU-szerte javíthatja az egészségügyi ellátást és a tartós ápolás-gondozást, azonos minőségi színvonalat garantálva valamennyi tagállamban és az egyes országok különböző régióiban. Javaslatot tett egy európai gondozási garanciára, amely annak biztosítását szolgálná, hogy az Unió lakosai hozzáférjenek a megfizethető gondozási szolgáltatásokhoz.

„A gondozási rendszer lakmuszpapírként mutatja európai életmódunk minőségét, e rendszernek pedig szociálisan igazságosnak és inkluzívnak kell lennie” – jelentette ki a vélemény előadója, Zoe Tzotze-Lanara.

Danko Relić, a vélemény társelőadója azt emelte ki, hogy képzett, hozzáértő és motivált egészségügyi dolgozókra van szükség. „Az egészségügyi dolgozók számára jó munkakörülményeket kell biztosítani. Megfelelően meg kell fizetni őket, méltányos munkaidő-beosztást kell biztosítani számukra, lehetővé kell tenni, hogy egyensúly teremtsenek a munkájuk és a magánéletük között, és garantálni kell a munkahelyi egészségüket és biztonságukat!” – hangsúlyozta Danko Relić. (ll)