I en debat med Kommissionens næstformand, Margaritis Schinas, på plenarforsamlingen i september opfordrede EØSU indtrængende Kommissionen til at være ambitiøs med gennemførelsen af den nye europæiske plejestrategi. EØSU satte fokus på sundhedspersonalet og deres færdigheder, uddannelse og arbejdsvilkår og fremhævede opbygningen af tillid som en forudsætning for, at det europæiske sundhedsdataområde kan blive en succes.

På sin plenarforsamling den 22. september afholdt EØSU en debat om EU's sundhedspolitiske initiativer med deltagelse af Kommissionens næstformand med ansvar for "Fremme af Vores Europæiske Levevis", Margaritis Schinas.
EØSU's formand, Christa Schweng, sagde: "EØSU støtter alle EU-initiativer om at skabe en europæisk sundhedsunion samt øge modstandsdygtigheden og beredskabet over for enhver kommende trussel".

"Vi er fast besluttet på at vise, at sundhed ikke bare er politik, men at det handler om, hvem vi er. Det er et af områderne i den model, vi ønsker for et åbent samfund – for vores europæiske levevis", understregede Margaritis Schinas.

EØSU var den første EU-institution, der opfordrede til at oprette en europæisk sundhedsunion og har vedtaget udtalelser om to af Kommissionens nylige initiativer vedrørende sundhed, som har til formål at sikre, at alle europæere har adgang til sundhedspleje til en overkommelig pris og af høj kvalitet.

I udtalelsen om det europæiske sundhedsdataområde hilste EØSU forslaget om et europæisk sundhedsdataområde velkommen, idet det er en glimrende mulighed for at give den enkelte borger adgang til og kontrol over sine personlige sundhedsdata. Udvalget støttede en storstilet offentlig kommunikationskampagne for at hjælpe folk med at forstå fordelene ved at dele data og med at have tillid til systemet.

"Tillid vil være afgørende. Borgerne skal være trygge ved anvendelsen af deres data, både i forbindelse med forbedring af de offentlige tjenester og med forskeres eventuelle anvendelse af disse data til at bekæmpe sygdomme og udvikle innovative løsninger", sagde ordføreren for udtalelsen, Gonçalo Lobo Xavier.

EØSU har også vedtaget en udtalelse om En strategi for sundhedspersonale og sundhedspleje, hvori udvalget efterlyste en ambitiøs strategi for sundhedspleje med fokus på mennesker, som kan forbedre sundhedspleje og langtidspleje i hele EU og sikre lige kvalitetsstandarder i alle medlemsstater eller blandt regioner i de enkelte lande. Udvalget foreslår, at der iværksættes en europæisk plejegaranti for at sikre, at alle, der bor i EU, har adgang til økonomisk overkommelige plejetjenester.

"Plejesystemet er en lakmusprøve for vores europæiske levevis, som skal være socialt retfærdig og inklusiv", sagde ordføreren for udtalelsen, Zoe Tzotze-Lanara.

Danko Relić, medordfører for udtalelsen, fremhævede behovet for uddannet, kvalificeret og motiveret personale i sundhedssektoren. "Sundhedspersonalet skal have gode arbejdsvilkår. De skal have en passende løn og en anstændig arbejdstid, en god balance mellem arbejdsliv og privatliv og garantier for deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen!", understregede Danko Relić. (ll)